Hobistipendium

Hobistipendium

 • toetab laste ja noorte huvitegevust;
 • antakse välja kaks korda aastas;
 • on mõeldud asendushooldusel viibivatele  kuni 25 aastastele lastele ja noortele, kelle huvialaks on  näiteks sport, muu liikumine, käsitöö, muusika jne;
 • sügisene taotlusvoor on avatud kuni 2. oktoober 2023.

SEB Heategevusfond  annab välja kaks korda aastas (kevadel ja sügisel) hobitegevuse stipendiumit asendushooldusel viibivatele kuni 25 aastastele lastele ja noortele, kellel on huvi sporditegemise, liikumise, käsitöö, muusika või mõne muu ala vastu.

Loe lähemalt 2022. aasta stipendiaatide kohta.

Stipendiumi eesmärk on võimaldada neil, kes ei saa elada oma sünniperes, teistega võrdsematel tingimustel tegeleda huvialadega, end täiendada ja oma andeid realiseerida.

Stipendium aitab:

 • soetada hobiga seotud varustust (ühekordne toetus 30 kuni 150 eurot);
 • katta laagris või võistlustel osalemise tasu (ühekordne toetus kuni 150 eurot, toetuse kasutamise ajavahemik oktoober 2023 - jaanuar 2024);
 • maksta huviringi või treeningu osalustasu (kuni 35 eurot kuus, maksimaalselt viis kuud, toetuse kasutamise ajavahemik oktoober 2023 - jaanuar 2024).

Ühel inimesel on võimalik esitada taotlus ühe või mitme eelnimetatud kululiigi katmiseks.

Kes saavad stipendiumit taotleda?

Stipendiumile ootame kandideerima kõiki  kuni 25 aastaseid lapsi ja noori, kes

 • elavad turva-, asendus- või perekodus, hooldus- või eestkosteperes või
 • on õppimise ajal järelhooldus- või tugiisikuteenusel. 

Kandideerima on oodatud nii need, kes juba tegelevad mõne huvialaga, kui ka need, kes alles alustavad huvitegevust.

Stipendiumi suurus ja väljamaksmine

2023. aastal on stipendiumifondi suurus 20 000 eurot. Täpse ja lõpliku jaotuse otsustab valdkonna esindajatest koosnev otsustuskogu.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb lapsel/noorel saata:

 1. isikuandmetega taotlus;
 2. motivatsioonikiri, kus taotleja esitab lühikese enesetutvustuse, põhjendab oma soovi hobiga tegelema asuda või jätkata ning selgitab, kuidas stipendiumi saamine teda toetab. Motivatsioonikiri peab olema koostatud eakohaselt ja iseseisvalt (vajaduse korral küsi nõu täiskasvanud juhendajalt). Motivatsioonikirja pikkus võib olla kuni 3000 tähemärki;
 3. soovituskiri õpetajalt, treenerilt, juhendajalt, lastekaitsetöötajalt vms. Soovituskirjas tuleb esitada lapse või noore iseloomustus, motivatsioon erialaga tegeleda või tegurid, mis takistavad praegu tema huvialast arengut. Soovituskirja pikkus võib olla kuni 3000 tähemärki;
 4. taotleja turva-, asendus- või perekodus, eestkoste- või hooldusperes või järelhooldusteenusel viibimist tõendav dokument;
 5. järelhooldusteenusel oleva noore puhul ka tõend, mis kinnitab vastavas õppeasutuses õppimist.

Dokumendid tuleb koostada eesti keeles ja nende failide nimetused peavad vastama sisule („soovituskiri“, „motivatsioonikiri“ jne ). Sügisese taotlusvooru kuluaruanne (XLS) koos kuludokumentidega tuleb hiljemalt 29. veebruariks 2024 saata aadressile: hobistipendium@heategevusfond.ee.