Hobistipendium

Hobistipendium

 • toetab laste ja noorte huvitegevust;
 • antakse välja kaks korda aastas;
 • on mõeldud asendushooldusel viibivatele 7–25-aastastele lastele ja noortele, kelle huvialaks on  näiteks sport, muu liikumine, käsitöö, muusika jne;
 • kevadine taotlusvoor avatud kuni 22. veebruar.

SEB Heategevusfond  annab välja kaks korda aastas (kevadel ja sügisel) hobitegevuse stipendiumit asendushooldusel viibivatele 7–25-aastastele lastele ja noortele, kellel on huvi sporditegemise, liikumise, käsitöö, muusika või mõne muu ala vastu.

Stipendiumi eesmärk on võimaldada neil, kes ei saa elada oma sünniperes, teistega võrdsematel tingimustel tegeleda huvialadega, end täiendada ja oma andeid realiseerida.

Stipendium aitab:

 • soetada hobiga seotud varustust (ühekordne toetus 30 kuni 150 eurot);
 • katta laagris või võistlustel osalemise tasu (ühekordne toetus kuni 150 eurot, toetuse kasutamise ajavahemik september 2020 kuni jaanuar 2021);
 • maksta huviringi või treeningu osalustasu (kuni 35 eurot kuus, maksimaalselt viis kuud, toetuse kasutamise ajavahemik september 2020 kuni jaanuar 2021).

Ühel inimesel on võimalik esitada taotlus ühe või mitme eelnimetatud kululiigi katmiseks.

Kes saavad stipendiumit taotleda?

Stipendiumile ootame kandideerima kõiki 7–25-aastaseid lapsi ja noori, kes

 • elavad turva-, asendus- või perekodus, hooldus- või eestkosteperes või
 • on õppimise tõttu järelhooldus- või tugiisikuteenusel. 

Kandideerima on oodatud nii need, kes juba tegelevad mõne huvialaga, kui ka need, kes alles alustavad huvitegevust.

Stipendiumi suurus ja väljamaksmine

2021. aastal on stipendiumifondi suurus 20 000 eurot. Täpse ja lõpliku jaotuse otsustab valdkonna esindajatest koosnev otsustuskogu.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb lapsel/noorel saata:

 1. isikuandmetega taotlus;
 2. motivatsioonikiri, milles taotleja kirjeldab enda eelnevat kokkupuudet oma hobiga, seniste kogemuste või saavutuste loetelu, enda arengusoovi ning toetuse mõju seatud eesmärkidele kaasaaitamisel. Motivatsioonikiri peab olema koostatud eakohaselt ja iseseisvalt (vajaduse korral täiskasvanud juhendaja suunaval toel). Motivatsioonikirja pikkus võib olla kuni 3000 tähemärki;
 3. soovituskiri õpetajalt, treenerilt, juhendajalt, lastekaitsetöötajalt vms. Soovituskirjas tuleb esitada lapse või noore iseloomustus, motivatsioon erialaga tegeleda või tegurid, mis takistavad praegu tema huvialast arengut. Soovituskirja pikkus võib olla kuni 3000 tähemärki;
 4. taotleja turva-, asendus- või perekodus, eestkoste- või hooldusperes või järelhooldusteenusel viibimist tõendav dokument;
 5. järelhooldusteenusel oleva noore puhul ka tõend, mis kinnitab vastavas õppeasutuses õppimist.

Dokumendid tuleb koostada eesti keeles ja nende failide nimetused peavad vastama sisule („taotlus“, „motivatsioonikiri“ jne ). Kõik dokumendid palume saata korraga aadressile stipendium@heategevusfond.ee hiljemalt 22. veebruariks 2021.