Ühekordsed annetused:

MTÜ SEB Heategevusfond arvelduskonto SEB-s on:
IBAN: EE70 1010 0010 0010 0012
SWIFT (BIC): EEUHEE2X

  • Annetajad saavad annatatud summalt tulumaksu tagasi.
  • Ettevõtete tehtud annetused on maksuvabad (TuMS § 49).
  • Kõik maksed on SEB klientidele heategevusfondi arvelduskontole tasuta.

Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus.

2-päevaste suhtluskoolituste läbiviimine noortele

Tedretäppidega noormees

2-päevaste suhtluskoolituste läbiviimine noortele

Noored on küsinud: "Miks sageli inimesed, kes koos elavad, ei kohtle teineteist hästi?" "Kuidas lõpetada suhtlemine inimesega, kes ei mõju su vaimsele tervisele hästi?" "Kuidas hakkama saada, kui pärisema ei mõista sind...
5
 - 915 €
Annetan
Noored on küsinud: "Miks sageli inimesed, kes koos elavad, ei kohtle teineteist hästi?" "Kuidas lõpetada suhtlemine inimesega, kes ei mõju su vaimsele tervisele hästi?" "Kuidas hakkama saada, kui pärisema ei mõista sind...
Kogutud: 85
1000 €
Annetan

Ühekordne annetus

SEN Heategevusfond | aita sina ka!

Ühekordne annetus

Kuna heategevusfond on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja, saavad annetajad summalt tulumaksu tagasi ning ettevõtete tehtud annetused on maksuvabad (TuMS § 49). Kõik maksed, sh...
5
 - 305 €
Annetan
Kuna heategevusfond on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja, saavad annetajad summalt tulumaksu tagasi ning ettevõtete tehtud annetused on maksuvabad (TuMS § 49). Kõik maksed, sh...
Kogutud: 695
1000 €
Annetan

Ühekordne toetus asendus- ja turvakodude perede ühistegevuste heaks

"Aitäh" kirjutatud liivale

Ühekordne toetus asendus- ja turvakodude perede ühistegevuste heaks

Pered saavad toetust kasutada sündmuste läbiviimiseks. Koostegemise eesmärk on lapse maailmapildi avardamine ja toetamine läbi tegeluse. Selle toetusega pakub fond lastele võrdsemaid võimalusi ea- ja võimetekohaseks...
10
 - 260 €
Annetan
Pered saavad toetust kasutada sündmuste läbiviimiseks. Koostegemise eesmärk on lapse maailmapildi avardamine ja toetamine läbi tegeluse. Selle toetusega pakub fond lastele võrdsemaid võimalusi ea- ja võimetekohaseks...
Kogutud: 1240
1500 €
Annetan