Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Veebruarini saab taotleda õppestipendiumi

sakala.ajaleht.ee

Mittetulundusühing SEB Heategevusfond kuulutab välja stipendiumiprogrammi õppestipendiumi taotlemiseks. Seda stipendiumi võivad taotleda eestkoste- või hooldusperes, samuti turva- või asenduskodus elavad noored ning noored emad.

Stipendiumifondi suurus on tänavu 50 000 eurot ja taotluse esitamise tähtpäev on 2. veebruar.

Stipendium on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja/või igakuiseks isemajandamiseks,

noore ema stipendium lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks.

Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeeringute tootlusest.

Stipendiumi võivad taotleda kõik kuni 26-aastased eestkoste või hooldusperes, samuti turva- või asenduskodus elavad noored, kes soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Samuti võivad stipendiumi taotleda noored emad, kes on eestkoste- või hooldusperes, turva- või asenduskodus emaks saanud enne 19. eluaastat, on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Allikas: sakala.ajaleht.ee

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv