Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Veebruarini saab taotleda õppestipendiumi

sakala.ajaleht.ee

Mittetulundusühing SEB Heategevusfond kuulutab välja stipendiumiprogrammi õppestipendiumi taotlemiseks. Seda stipendiumi võivad taotleda eestkoste- või hooldusperes, samuti turva- või asenduskodus elavad noored ning noored emad.

Stipendiumifondi suurus on tänavu 50 000 eurot ja taotluse esitamise tähtpäev on 2. veebruar.

Stipendium on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja/või igakuiseks isemajandamiseks,

noore ema stipendium lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks.

Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeeringute tootlusest.

Stipendiumi võivad taotleda kõik kuni 26-aastased eestkoste või hooldusperes, samuti turva- või asenduskodus elavad noored, kes soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Samuti võivad stipendiumi taotleda noored emad, kes on eestkoste- või hooldusperes, turva- või asenduskodus emaks saanud enne 19. eluaastat, on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Allikas: sakala.ajaleht.ee

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv