Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Hobistipendium

SEB Heategevusfondi hobistipendiumi programm on loodud selleks, et toetada laste ja noorte huvitegevust ning edendada nende tervisekäitumist. Kandideerima on oodatud nii need noored, kes juba tegelevad mõne huvialaga kui ka need, kes alles alustavad huvialast tegevust. Programmi eesmärk on võimaldada vanemliku hoolitsuseta lastele teistega võrdsemad tingimused tegeleda oma huvialadega, end täiendada ja oma andeid realiseerida. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeeringute tootlusest.

Kes võivad stipendiumi taotleda?

Stipendiumile võivad kandideerida kõik 7–25-aastased turva- või asenduskodus elavad noored, kellel on huvi liikumise ja spordi, käsitöö, muusika või mõne muu huviala vastu.

Stipendiumi suurus ja väljamaksmine

2018. aastal oli stipendiumifondi suurus 20 000 eurot. Täpse ja lõpliku jaotuse otsustab stipendiumikomisjon, kellel on õigus teha stipendiumi suuruses muudatusi. Stipendiumikomisjoni kuuluvad sotsiaalministeeriumi, SEB Heategevusfondi ja SEB Panga esindajad ning laste heaks igapäevaselt töötavad spetsialistid.

Stipendium on mõeldud 

 • huviringi, rühma, treeningu osalustasu katmiseks kuni 35 eurot/kuus (maksimaalselt kuni 10 kuud aastas ehk kevadel saadud toetus kehtib kuni detsembrini k.a);
 • hobiga seotud vahendite, varustuse, mõne instrumendi või tehnilise vahendi soetamiseks 30–150 eurot (ühekordne toetus);
 • laagris või võistlustel osalemise tasu katmiseks kuni 150 eurot (ühekordne toetus).

Ühel inimesel on võimalik esitada taotlus ühele või mitmele stipendiumi valdkonnale. Stipendiumi määramisel tasub MTÜ SEB Heategevusfond stipendiaadi osalustasu ja vahendi eest arve alusel otse teenuse osutajale. Hobistipendiume jagatakse üks kord aastas. 2018. aasta hobistipendiumi taotluse esitamise tähtpäev oli 16. veebruaril ja stipendiaadid tehakse teatavaks märtsikuu alguses.

Vajalikud dokumendid

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb täita lapsel/noorel endal:

 • taotlus isikuandmetaga;
 • taotleja motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma soovi saada SEB Heategevusfondi stipendium ja huvi oma hobi vastu (eakohane kirjeldus ja sõnastus). Motivatsioonikiri peaks sisaldama kirjeldust taotleja eelnevast kokkupuutest oma hobiga, seniste saavutuste loetelu, noore enda arengusoovi ehk tulevikuplaane seoses oma hobiga ning toetuse mõju seatud eesmärkidele kaasaaitamisel (vastavalt eale kirjeldatud, kas iseseisvalt või täiskasvanu küsimuste suunaval toel). Motivatsioonikirja pikkus on 3000 tähemärki;
 • soovituskiri kasvatajalt, õpetajalt, treenerilt, juhendajalt, lastekaitsetöötajalt vms. Soovituskirjas peaks olema välja toodud noore iseloomustus ja mitmekülgsus, motivatsioon erialaga tegeleda ning samuti tegurid, mis takistavad praegu noore huvialast arengut. Soovituskirja pikkus on 3000 tähemärki;
 • taotleja turva- või asenduskodus viibimise alust tõendav dokument (asutuselt või omavalitsuselt).

Kõikidel hobistipendiumi taotlejatel on võimalik läbida personaalne nõustamine (lisainfo: stipendium@heategevusfond.ee), kus selgitatakse vajadusel stipendiumiga seotud küsimusi.

Motivatsioonikirja osad:

 • sissejuhatus, kus selgitan seda, kust sain infot hobistipendiumi kohta ja panen kirja lühikese enesetutvustuse;
 • põhjendav lõik: miks just mina vajan seda toetust? Miks olen just mina õige inimene stipendiumile;
 • tulevikku vaatav osa: mis paremaks muutub ja mis saab, kui mina selle stipendiumi saan;
 • kokkuvõte ja lõpp ning minu kontaktandmed;
 • kui kirjutasin täiskasvanu juhendamisel, siis ka juhendaja nimi ja kontaktandmed.

Dokumendid tuleb koostada eesti keeles ja saata hiljemalt 16. veebruariks 2018 e-kirjaga aadressile stipendium@heategevusfond.ee.

Spordistipendium 2012. aastal