Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Karjääripäev

SEB Heategevusfondi (edaspidi ka fond) õppestipendiumi programm on suunatud kõigile asendus- ja järelhoolduse teenusel viibivatele ja sealt ellu astuvatele noortele iseseisvumise toetamiseks tulevikuotsuste tegemisel, et võimaldada teistega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete realiseerimiseks.

Programmi raames korraldab fond kaks korda aastas karjääripäeva, kuhu on oodatud noored vanuses 15 kuni 25 aastat. Stipendiaatidele on karjääripäev kohustuslik, kuid väga oodatud on ka stipendiumiprogrammis mitteosalenud asendus- ja järelhoolduse noored. Karjääripäev on haridusliku sisuga koolituspäev, mille rõhuasetus on teadlikkuse tõstmisel karjääri planeerimise, rahatarkuse omandamise, motivatsiooni ja erinevate kogemustega seotud teemadel. 

Kus? Millal?

Sügisese taotlusvooru karjääripäev leiab aset 20. oktoobril 2019 Tallinnas SEB Innovatsioonikeskuses (Tornimäe 2, Tallinn). Asukoht kaardil goo.gl/maps/5yxDKh5XZmshwg6U8. Tallinna bussijaamast ligipääsetav trammidega kaks ja neli (Tornimäe asub Paberi peatuses).

Karjääripäeva kohta saab küsimusi esitada, saates kirja aadressile stipendium@heategevusfond.ee või helistades numbril 665 6009.

Registreerumine

Karjääripäevale on vajalik eelregistreerumine hiljemalt 23. septembriks 2019. Selleks kasutage registreerumislinki (avatakse 26. augustil 2019).

Kulude katmine

Stipendiaatidele väljastpoolt Tallinna kaetakse transpordikulud Tallinnasse ja tagasi kuluaruande ja kulutšekkide alusel, selleks vajaliku vormi saad siit. Kuluaruanne koos kulusid tõendavate dokumentidega esitada ühe nädala jooksul pärast karjääripäeva toimumist (hiljemalt 27. oktoobril 2019) aadressile stipendium@heategevusfond.ee.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.