Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Karjääripäev

Kellele on karjääripäev mõeldud?

SEB Heategevusfondi karjääripäev leiab aset kaks korda aastas ja on suunatud 16-25-aastastele noortele, kes:

  • elavad asendus- või perekodus;
  • elavad hooldus- või eestkosteperes;
  • viibivad turvakodus;
  • on järelhoolduse teenusel;
  • on elanud asendus-või perekodus, hooldus- või eestkosteperes, kuid lahkunud teenuselt enne järelhoolduse teenuse rakendumist (01.01.2018);
  • on SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programmi stipendiaadid (ka noore lapsevanema stipendiumi kandidaadid, loe lähemalt noore lapsevanema stipendiumist siin http://www.heategevusfond.ee/noore-lapsevanema-oppestipendiumi-statuut).

Õppestipendiumi programmi stipendiaatidele on karjääripäev kohustuslik!

Eesmärk

Karjääripäev on SEB Heategvusfondi korraldatav sündmus, mis on haridusliku sisuga ja mille rõhuasetus on teadlikkuse tõstmisel karjääri planeerimise, rahatarkuse omandamise, motivatsiooni ja erinevate kogemustega seotud teemadel. Karjääripäeval saab võtta osa erinevatest töötubadest (varasemalt nt rahatarkus, küberturvalisus, karjääri planeerimine ja cv koostamine jpm). Samuti jagavad karjääripäevadel kogemuslugusid mitmekülgsed persoonid (eelnevalt Immanuel Volkonski, Mihkel Raud, Erki Nool  jt).

Kus? Millal?

Sügisene karjääripäev leiab aset 20. oktoobril 2019 Tallinnas SEB Innovatsioonikeskuses (Tornimäe 2, Tallinn) algusega kell 11.00. Registreerujatele saadetakse täpsem informatsioon enne ürituse toimumist e-mailile.
Asukoht kaardil goo.gl/maps/5yxDKh5XZmshwg6U8. Tallinna bussijaamast ligipääsetav trammidega kaks ja neli (Tornimäe asub Paberi peatuses).

Karjääripäeva kohta saab küsimusi esitada, saates kirja aadressile stipendium@heategevusfond.ee või helistades numbril 665 6009.

Registreerumine

Karjääripäevale registreerumine hiljemalt 16. oktoobriks 2019 ja seda saab teha siin lingil: https://www.seb.ee/node/17050.

Kulude katmine

Stipendiaatidele väljastpoolt Tallinna kaetakse transpordikulud Tallinnasse ja tagasi kuluaruande ja kulutšekkide alusel, kuluaruande vorm kättesaadav siit. Kuluaruanne koos kulusid tõendavate dokumentidega esitada ühe nädala jooksul pärast karjääripäeva toimumist (hiljemalt 27. oktoobril 2019) aadressile stipendium@heategevusfond.ee.

 

Kohtumiseni karjääripäeval!

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.