Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Õppestipendium

SEB Heategevusfondi (edaspidi ka fond) õppestipendiumi programm on loodud asendushoolduse noorte iseseisvumise ja elluastumise toetamiseks tulevikuotsuste tegemisel, et võimaldada teistega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete realiseerimiseks.

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programm võimaldab kandideerida kõigil kuni 25-aastastel (k.a) asendushooldusel (asenduskodu, hoolduspere, eestkostepere, järelhooldusteenus) olevatel või sealt ellu astunud noortel, kes on jätkamas haridusteed põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse baasil.


Stipendiumit saab taotleda

  • õppemaksuks või täiendusõppeks

Õppemaksu või täiendusõppe stipendium on ühekordne toetus (kuni 640 eurot), mille eesmärk on toetada hariduse omandamist ja täiendusõpet soovitud erialal. Stipendiumit õppemaksuks võimaldatakse ka kandidaatidele, kes osalevad tasulises õppetegevuses. Täiendusõppe stipendiumi taotlemiseks on vajalik haridust tõendav diplom või tunnistus. Stipendiumi taotlemisel peab kandideerija avalduses olema märgitud omaosalus.

  • õppevahendite soetamiseks

Stipendium õppevahendite soetamiseks on ette nähtud kandidaadile, kelle õpingute tulemuslikkust toetab õppevahendite olemasolu (nt juuksurile käärid, kokale kööginuga, ehitusviimistlejale pintslid, meditsiiniõele mugavad tööjalatsid või multimeedia spetsialistile arvutiprogramm). Stipendium on ühekordne (kuni 640 eurot). Stipendiumi taotlemisel peab kandideerija avalduses olema märgitud omaosalus.

  • igakuiseks isemajandamiseks

Isemajandamise stipendium määratakse kandidaatidele viieks kuuks summas kuni 100 eurot kuus.

  • stardikapitaliks elluastujale

Stardikapitali stipendium on ette nähtud õppivale kandidaadile, kes on asendushoolduselt iseseisvasse ellu astunud või plaanib seda. Stardikapitali elluastujale saab taotleda vahendite jaoks, mis on seotud iseseisva elu alustamise ja uue kodu sisustamisega. Stipendium on maksimaalselt 300 eurot ühekordse toetusena ja taotlemisel peab kandideerija avalduses olema märgitud omaosalus minimaalselt 10%.

Õppestipendiumit antakse välja kaks korda aastas – veebruaris ja septembris.

2019. aasta sügisese vooru taotlusi võetakse vastu 23. septembrini 2019 (taotlusvoor on lõppenud ning otsused tehakse teatavaks e-kirja teel hiljemalt 15. oktoobriks).

Õppestipendiumi programmi kevadine taotlusvoor on avatud 13.jaanuarist kuni 10.veebruarini 2020!

Stipendiumile kandideerimiseks vajalikud dokumendid ja stipendiumi korralduslik pool.

Õppestipendiumi programmi raames toimub 20. oktoobril 2019 Tallinnas karjääripäev, millel osalemine on stipendiaadile kohustuslik.
Stipendiaatidele väljastpoolt Tallinna kaetakse transpordikulud kuluaruande ja kulutšekkide alusel. Korraldatud on toitlustamine.

Rohkem infot karjääripäeva kohta www.heategevusfond.ee/karjaaripaev.

2019. aastal on stipendiumifondi suurus 60 000 eurot. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest, fondi varade investeeringute tootlusest ja annetuskeskkonna "Ma armastan aidata" annetustest.


Kõikidel stipendiumi taotlejatel on võimalik esitada kandideerimise kohta küsimusi, saates kirja aadressile stipendium@heategevusfond.ee.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.