Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Turvakodude noortele jagatakse stipendiume

pealinn.ee

MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored ning stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored isad.

Stipendiumifondi suurus 2016. aastal on 50 000 eurot ja taotluse esitamise tähtpäev on 1. veebruar. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusel teenitud tulust.

Stipendium on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja/või igakuiseks isemajandamiseks, samuti lastehoiumaksu tasumiseks noortele emadele.

MTÜ SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard märkis, et 2015. aastal said õppetegevuseks stipendiumi 143 vanemlikku hoolt vajavat noort, nende hulgas 17 noort ema.

Õppestipendiumit õpingute alustamiseks või jätkamiseks saavad emade kõrval taotleda ka noored isad, kes on lapsevanemaks saanud enne 19. eluaastat. Haridus annab kõigile võrdsed võimalused tööturul kandideerimiseks ning tagab, et noored ei peaks hariduse puudumisel kukkuma alla vaesuspiiri.

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad ja isad, kes on emaks või isaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.  

Allikas: pealinn.ee

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv