Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Turvakodude lapsed õpivad Võrumaa liikluslinnas õnnetusi vältima

arst.ee

Võrumaal liikluslinnas on täna hariv liikluspäev asendus- ja turvakodudes elavatele lastele, kellele õpetatakse liiklemise põhitõdesid ja kinnistatakse juba olemasolevaid teadmisi.

Kohale sõitis enam kui 180 osalejat 20st laste asendus- ja turvakodust üle Eesti.

Maanteeameti andmetel on viimase 12 kuu jooksul jalakäija või jalgratturina sattunud liiklusõnnetusse 78 kuni 14-aastast last. Aasta tagasi samal perioodil oli selliste laste arv 107.

Maanteeameti liiklusekspert Villu Vane rääkis, et igal sügisel on näha samade olukordade kordumist: lapsed ei ole liikluses vilunud ja võtavad vastu valesid otsuseid.

"Kõige paremini õpib alati vigadest, kuid liikluses võib saatuslikuks saada juba esimene eksimus. Seetõttu on äärmiselt oluline, et võimalikult paljud lapsed saaks ootamatuid olukordi ohutult läbi mängida ja harjutada liiklusväljakul, kus on võimalik vigadest õppida ja korduvalt proovida," selgitas Vane.

Lapsed kohtusid õnnetustega liikluslinna mängulises liikluskeerises, kus viidi läbi harivaid koostegemisi, et kinnistada liiklusteadmisi. Räägiti liiklemise põhitõdedest: mida reguleerimata ülekäigurajal silmas peab pidama, milleks liiklusmärgid vajalikud on, turvavöö ja helkuri vajalikkusest, liiklusohutusvahendite olulisusest ning parema käe reeglist. Enne liiklusesse sukeldumist sai kinnistada teadmisi liiklusennetustöö tegija Mare Arna käe all.

Lõuna prefektuuri politsei esindajad aitasid lastel kohapealses liikluskeerises toime tulla, muu hulgas oli lastel võimalus uudistada politseiautot. Meedikuga koos õpiti andma esmaabi. Uudistamiseks ja proovimiseks toodi kohale turvavöö-, peatoe- ja kaalustend, kus sai proovida turvavöö kasutamise vajalikkust.

Ürituse korraldasid maanteeamet ja SEB heategevusfond.

Allikas arst.ee
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv