Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Turva- ja asenduskodude lastele õpetatakse veeohutusega seonduvat

uudised.err.ee

Turva- ja asenduskodude lapsed üle Eesti saavad täna Tallinnas läbi mängude koolitust veeohutusest ja esmastest päästevahenditest.


SEB Heategevusfondi tegevjuhi Tiin Lumi sõnul näitavad uuringud, et ujumisoskus mõjutab laste valmisolekut veekogu ääres ohutumalt käituda.

"Igal aastal loeme kurba statistika veeõnnetuste kohta. Paljud neist võiksid jääda olemata, kui lastel ja nende vanematel baasteadmised veeohutusest oleksid paremad," märkis Lumi.

MTÜ Vabatahtliku Reservpäästerühma veegrupi juhi Katri Rüütli sõnul uppus Eestis eelmisel aastal 56 inimest ning kuni 18-aastaseid oli nende hulgas viis.

"Uppumiste peamiseks põhjuseks on inimeste vähene teadlikkus ohtudest, mis vee ääres varitsevad. Kõik uppunud lapsed olid poisid: kaks järelvalveta jäetud kaheaastast uppusid tiiki, üks seitsmeaastane uppus kalatiigi õhutamiseks tehtud jääauku, teine seitsmeaastane rannavalvega jõerannas ujudes ja 16-aastane kukkus kalastades kaldalt jõkke," nentis Rüütel.

Tallink Spa & Conference Hotel kutsub oma sünnipäeva puhul külla hoolekandeasutuste lapsi seitsmendat aastat järjest.

Allikas uudised.err.ee

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv