Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Tunnustus „Lastega ja lastele“ kutsub märkama laste ja noorte tegusid ning nende heaks tehtavat tööd!

Pere ja laps

15. aprillini saab igaüks esitada nominente auhinnale „Lastega ja lastele“, et esile tõsta lapsi, noori ja täiskasvanuid, perekondi, ettevõtmisi ja ühendusi, kes on oma algatuse või tegevusega aidanud laste ja noorte elu paremaks muuta! Nominente saab esitada õiguskantsleri kodulehe kaudu 15. aprillini. Laureaadid kuulutatakse välja 1. juunil toimuval tunnustussündmusel.

Lastekaitse Liidu presidendi Loone Otsa sõnul püüdleme me aktiivsete liikmetega kodanikuühiskonna poole — teisisõnu inimlikuma ühiskonna poole. „See on ühiskond, kus inimene teist inimest märkab ja temast hoolib. Ei piirdu ainult iseenda ja oma perega. Meie lapsed ning noored kasvavad eeskujude najal. Kes tahes teeb lapsele head, kasvatab last tulevikus samuti teistele mõtlema. Headus peab olema järjepidev ja põlvkondade ülene. Selle alusväärtuse kandjaid tuleb kiita.“

Tunnustusauhind antakse välja viies kategoorias: „Lapse suur tegu“, „Aasta pere“, „Aasta tegu“, „Muutuste looja“ ja „Elutöö preemia“. Kutsume kõiki enda ümber tähele panema ka laste häid tegusid ning lastele hea kasvukeskkonna loonud peresid ja ootame nende esitamist auhinnale!

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on laste ja peredega seotud teemad isiklikud ja erilised. „Mõni teema on aga niivõrd eriline, et selle tegevuse mõjul on muutunud teiste inimeste elu. Tunnustusauhinnaga soovime esile tõsta just neid erilisi tegusid, mis on sisult suured ja tähenduslikud.“
 

Allikas: Pere ja Laps

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv