Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Tunnustus „Lastega ja lastele“ kutsub märkama laste ja noorte tegusid ning nende heaks tehtavat tööd!

Pere Ja Laps

15. aprillini saab igaüks esitada nominente auhinnale „Lastega ja lastele“, et esile tõsta lapsi, noori ja täiskasvanuid, perekondi, ettevõtmisi ja ühendusi, kes on oma algatuse või tegevusega aidanud laste ja noorte elu paremaks muuta! Nominente saab esitada õiguskantsleri kodulehe kaudu 15. aprillini. Laureaadid kuulutatakse välja 1. juunil toimuval tunnustussündmusel.

Lastekaitse Liidu presidendi Loone Otsa sõnul püüdleme me aktiivsete liikmetega kodanikuühiskonna poole — teisisõnu inimlikuma ühiskonna poole. „See on ühiskond, kus inimene teist inimest märkab ja temast hoolib. Ei piirdu ainult iseenda ja oma perega. Meie lapsed ning noored kasvavad eeskujude najal. Kes tahes teeb lapsele head, kasvatab last tulevikus samuti teistele mõtlema. Headus peab olema järjepidev ja põlvkondade ülene. Selle alusväärtuse kandjaid tuleb kiita.“

Tunnustusauhind antakse välja viies kategoorias: „Lapse suur tegu“, „Aasta pere“, „Aasta tegu“, „Muutuste looja“ ja „Elutöö preemia“. Kutsume kõiki enda ümber tähele panema ka laste häid tegusid ning lastele hea kasvukeskkonna loonud peresid ja ootame nende esitamist auhinnale!

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on laste ja peredega seotud teemad isiklikud ja erilised. „Mõni teema on aga niivõrd eriline, et selle tegevuse mõjul on muutunud teiste inimeste elu. Tunnustusauhinnaga soovime esile tõsta just neid erilisi tegusid, mis on sisult suured ja tähenduslikud.“

Tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“ algatajateks on kuus laste heaolu väärtustavat organisatsiooni: MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond ja Õiguskantsleri Kantselei. Ühiselt on häid inimesi ja ettevõtmisi tunnustatud juba kaks aastat.

Tunnustuse “Lastele ja lastega” 2015. aasta laureaadid:

Lapse suur teguAnnabel Talts (oma koolis projekti “Kõik kiusamise vastu” algatamise ja eestvedamise eest)
Elutöö preemiadr Adik Levin (kui üks silmapaistvamaid ning innovaatilisemaid laste tervise, heaolu ja õiguste eest seisjaid)
Muutuste loojaIrene Peterson (aastatepikkuse lastekaitsetöö eest. Eriline tunnustus kuulub talle asendushooldust vajavatele lastele asutuse asemel asendusperede leidmisel)
Aasta pereperekond Kivisild (kui suur, sõbralik ja kokkuhoidev pere, kes on oma igapäeva toimetuste kõrvalt andnud tubli panuse ka kogukonna heaks. Emale-isale lisaks on peres kümme last)
Aasta teguMTÜ Peaasjad (vaimset tervist puudutava info ja abi kõigile Eesti lastele ja noortele läbi veebiportaali www.peaasi.ee kättesaadavamaks muutmise ning vaimse tervise probleemidega seotud häbimärgistamise vähendamisele suunatud ettevõtmiste eest)
EripreemiaIlon Wikland (kui armastatud kunstnik, kes on oma pikaajalise ja pühendunud loomingulise tegevusega mõjutanud mitmeid põlvkondi lapsi ning kelle kõikides ettevõtmistes on esikohal lapsed ja lapsekesksus)

Tunnustuse “Lastele ja lastega” 2014. aasta laureaadid:

Lapse suur teguJaagup Hinn (teise lapse märkamise ja erilisel viisil abistamise eest)
Elutöö preemiaLeelo Tungal (pikaajalise ja mitmeid põlvkondi lapsi mõjutanud tegevuse eest laste heaolu ja positiivse arengu väärtustamisel ning laste ja peredega seotud teemade nähtaval hoidmise eest ühiskonnas)
Muutuste loojaMaire Riis (leinas lapsega perede heaks tehtud töö eest. Tema pikaajaline panus on mõjutanud avalikku arvamust lapse leina suhtes ja teinud selle ühiskonnale mõistetavaks)
Aasta perePerekond Mikk (suur ja ühtehoidev pere, kes on armastust muusika vastu põlvest põlve edasi andnud oma järeltulijatele ja paljudele teistele inimestele Eestis, unustamata seejuures ka kõige väiksemaid muusikasõpru)
Aasta teguLiilia Mänd (uuendusliku idee teostuse eest, millel on laialdane mõju lastele ja lastega peredele. Tema eestvedamisel valmis 2013. aastal „Ohutusraamat koolilapse vanematele“)
Laste ja noorte lemmiklugemiskoer Susi ja Maarja Tali (pakuvad raamatukogudes lastele võimalust õppida ja harjutada lugemist turvalise ja hinnanguid mitteandva sõbraliku koera seltsis)

Tuletame meelde, et 2016. aasta auhinnale saab nominente esitada 15. aprillini õiguskantsleri kodulehel: http://oiguskantsler.ee/et/taotlus-tunnustusauhinnale.

Allikas: Pere ja laps


 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv