Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Toimus ümarlaud teemal, kuidas toetada raviasutuses viibivat turvakodu last

Novembri esimestel päevadel toimus Harjumaal Pedasel koostöös perekeskusega „Sina ja mina“ järjekordne koolitus, millel osalesid kaheksa Eesti turvakodu töötajad.

SEB Heategevusfond on turvakodude heaks teinud perekeskusega koostööd juba 4 aastat. Koolitustel omandavad varjupaikade töötajad teadmisi ja oskusi, kuidas olla lapsele toeks kriisihetkel. Sel korral õpiti, kuidas aidata luua ja säilitada häid suhteid.

Väga tähtis on kogemuste ja ideede vastastikune vahetamine, seepärast on tavaks saanud, et esimene koolituspäev lõpeb ümarlauaga. Põhiarutelu käis teemal, kuidas tagada selline õhkkond, et asendus- või turvakodu lapse jaoks poleks raviasutuses viibimine järjekordne trauma. Vanemliku hoolitsuseta laps on raviasutuses enamjaolt täiskasvanud saatjata, ta tunneb end üksikuna ning tõlgendab oma olukorda uue hülgamisena. Haiglasse jäetud laps tunneb hirmu – see on nagu lapse üksi metsa jätmine: tema ümber askeldab suur hulk inimesi, aga tema ei mõista neid.

Praegu sõltub vanemliku hoolitsuseta lastele seltsi pakkumine ja lohutamine raviasutuses meditsiinipersonali ajaressursist. Ümarlaual pakuti välja mitu võimalikku lahendust, kuidas hoida sidet ajutiselt haiglas viibiva lapsega, kuidas saab turvakodu personal aidata kaasa lapse paranemisele jmt. Olenevalt lapse vanusest ja vajadustest oli kõne all vabatahtlike, tugiisikute ning asendusteenistuses olevate noorte kaasamine, aga ka haige lapse hooldajale hoolduslehe võimaldamine ja haiglates eriettevalmistusega isikute rakendamine. Ümarlaua lõppedes otsustasime pöörduda nõu saamiseks ja lahenduste väljatöötamiseks õiguskantsleri büroo poole.

Triin Lumi

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.