Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Toeta varjupaiga lapsi!

SEB Kliendileht

Juunis ja juulis viis SEB Heategevusfond läbi kampaania „Toeta lapsi, kellest vanemad ei hooli“. Viiendat korda toimunud heategevusliku kampaania käigus kogusime 351 000 krooni ning enam kui 1200 inimest sõlmisid püsikorralduslepingu. Annetused jõuavad lasteni varjupaikade kaudu, mis pakuvad ajutist kaitset vägivalla või konfliktide tõttu ohtu sattunuile.

Varjupaik ei saa olla päris kodu, aga ta saab olla kodusem. Just Sinu abiga! Sõlmi püsikorraldusleping või anneta ühekordselt SEB Heategevusfondi arvelduskontole 10001000100012. Lapsed ütlevad aitäh!

www.seb.ee/heategevusfond

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv