Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Tarkusepäev stipendiaatidele

SEB Heategevusfond annab juba neljandat aastat välja stipendiume vanemliku hoolitsuseta noortele. Tegemist on õppestipendiumiga, et noored saaksid jätkata oma kooliteed. Stipendiumifondi suurus on 2014. aastal 50 000 eurot ja kevadsemestril sai stipendiumi 50 noort.

Asenduskodudes kasvavatel noortel on küll toit laual ja katus pea kohal, kuid puudub piisav taskuraha, millega õppida näiteks iseseisvalt majandama või tasuda õpingute eest. Asenduskodust lahkudes tuleb noortel ilma suurema ettevalmistuseta alustada iseseisvat elu, aga neil puudub toetav tugiring, kelle käest nõu küsida, kuidas toime tulla.

SEB Heategevusfondi abiga on suur hulk noori saanud jätkata oma õpinguid kutseõppeasutuses või ülikoolis. Parem haridus suurendab tõenäosust, et noor saab oma eluga ise hakkama ja ei jää sõltuma sotsiaalabist.

Iga stipendiumivooruga käib kaasas ka stipendiumipäev, kus noored saavad osaleda rahatarkuse ja karjääriplaneerimise töötubades. Rahatarkuse töötoas jagas fondi vabatahtlik, SEB-s töötav Liis Narusk noortele teadmisi, kuidas raha mõistlikult kasutada ja kuidas endale igapäevast eelarvet teha. Liis selgitas, et uuringute järgi kipuvad eestlased oma rahatarkust pigem üle hindama ja seetõttu on eriti oluline, et iseseisvat elu alustavad noored saaksid juba varakult praktilisi teadmisi, kuidas kulud-tulud tasakaalus hoida.

Töötoas „Kelleks tahan saada?“ said osalejad karjäärinõustaja Mirjam Lindpere abiga koostada isikliku õppeplaani ja sõnastada oma unistused. Samasugused töötoad toimusid ka vene keeles, et ka vene emakeelega noored saaksid nimetatud teemadel arutleda. Noortele olid abiks SEB töötajad Svetlana Udras ja Maria Žukova.

Päeva lõpetas Erki Nool, kes jagas noortega oma elluastumise kogemust. Olümpiavõitja sõnul on andekas see, kes suudab tööga oma ande välja tuua, sest ainult andest ei piisa.


Kati Käpp
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.