Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Sügispäev Maanteemuuseumis Põlvamaal

Oma kodust on turvakodudes peatuvad lapsed tihtipeale õppinud toime tulema viisil, et konfliktiolukorda on võimalik lahendada suurema jõu ja võimu abil. Liikluses on paraku kõik teistpidi ja kokkupõrke korral jääb alati kaotajaks laps ise, seepärast on väga tähtis õpetada talle turvalise liiklemise oskusi.


Turvakodudes peatuvatel lastel ei ole hoolivat ema-isa käekõrval, kellega koos läbida esimene koolitee, õppida ohutult liiklema, rääkida turvavarustuse tähtsusest jms.

Seepärast korraldasime oktoobrikuu esimesel päeval Põlvamaal Maanteemuuseumis turvakodude lastele hariva liikluspäeva. Kohal oli enam kui sada last turvakodudest üle Eesti – Tallinna, Tartu, Ida-Virumaa, Harjumaa ja Pärnu varjupaikadest.

Liikluspäeval rännati minevikust tänapäeva ning saadi ülevaade erinevatest liikumisviisidest läbi aegade. Liikluskasvatusüritusel õpetati lastele mängu kaudu, kuidas ohutult ja turvaliselt tänaval käia, mis on parema käe reegel, mida reguleerimata ülekäigurajal silmas peab pidama ning kuidas pimedal ajal nähtav olla, mis võib juhtuda turvavööta sõitmise korral jms. Lastel avanes võimalus sõita liikluslinnakus ning enne liiklusse sukeldumist kinnistati teadmisi – korrati üle liiklusmärgid ning räägiti nende vajalikkusest ja tähendusest.

Seitsmene Ingrid Tartust kuulas kõike innustunult ja võttis siis kuuldu kokku: „Need märgid, sinised ja punased ning piltide ja numbritega on ikka tõeliselt tähtsad. Nendeta oleksid ju kõik autod ja liiklejad teineteise otsas!“ Testiti ka turvavöö vajalikkust, mõõdeti reaktsioonikiirust ja tehti vahva lõbusõit postitõllaga.

Kuuene Toomas Pärnumaalt palus kasvataja abi: „Kui me koju tagasi jõuame, kas lubad, et aitad mul selgeks saada kõik liiklusmärgid, mis maailmas on – ma hakkan kohe tegema ettevalmistusi, et nad suurena mind ikka politseinikuna tööle võtaksid. Siis hoian tänavatel korda ja nii ei juhtu enam kunagi ühtegi õnnetust!“

Üritust toetas ka Maanteeamet liikluskasvatusteemaliste õppematerjalidega ning iga laps sai kingiks helkuri.

Triin Lumi
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.