Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Stipendiumiprogramm

Õpetajateleht

MTÜ SEB Heategevusfond kuulutab välja stipendiumiprogrammi, mille eesmärk on võimaldada vanemlikku hoolt vajavatele noortele tavaperes kasvavate eakaaslastega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete realiseerimiseks.

Stipendiumifondi suurus on 50 000 eurot.

Õppestipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperedes, hooldusperedes, turva- või asenduskodus elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutustes või kõrgkoolis.

Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad ja isad, kes on lapsevanemaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased.

Stipendium on mõeldud: õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja/või igakuiseks isemajandamiseks, lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore lapsevanema stipendium).

Sügissemestri taotluste esitamise tähtaeg on 20. september 2017.

Vajalikud dokumendid: www.heategevusfond.ee/oppestipendium.

Allikas: Õpetajateleht

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv