Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

SEB: ühekordse annetuse summa on kuni 1000 krooni

Äripäev

Meie fondi toetajate seas on neid, kes teevad annetuse summas viis krooni ning ka eraisikuid, kellel on võimalus ühekordse annetusena toetada kuni 1000 krooniga, sõnas SEB Heategevusfondi juht Triin Lumi.

"MTÜ SEB Heategevusfond toetab laste varjupaikasid üle Eesti, aidates neid nii rahaliselt, kui ka korraldades lastele üritusi, mis toetavad laste arengut ja toimetulekut tulevas elus ning võimaldavad lastel lihtsalt rõõmu tunda," sõnas ta.

Lumi lisas, et toetusega finantseeritakse varjupaiga laste huvi- ja vabaajategevust, hangitakse koolitööks ja käsitööalaseks tegevuseks vahendeid ning mänguasju, lauamänge ja sportimisvahendeid, korraldatakse erialaseid koolitusi varjupaiga töötajatele, võimaldatakse psühholoogilist nõustamist lastele, rajatakse mänguväljakuid ja remonditakse varjupaiga ruume jne.

Lumi rääkis, et 2011. aastal laiendab SEB Heategevusfond oma toetusringi. "Alustame kasuperede nõustamise ja seal elavate laste teraapilise töö toetamisega, eesmärgiga, et üha rohkematel vanemliku hoolitsuse kaotanud lastel oleks võimalus kasvada perekonnas. Lisaks loome stipendiumi nendele vanemliku hoolitsuseta lastele, kel on soovi jätkata õpinguid ülikoolis või kutseharidust omandades."

"Inimesed peavad heategevust oluliseks, seda eriti jõulukuul. Detsembris algas SEB Heategevusfondi heategevuskampaania “Muretseme laste varjupaikadele suusapaarid!” Juba kümnendat korda toimuva heategevusliku kampaania raames kogutavate vahenditega toetatakse laste varjupaikasid ja turvakodusid üle Eesti," lausus Lumi.

Sellel talvel kingib SEB Heategevusfond kampaanias annetatud summa abil varjupaikades peatuvatele lastele palju toredaid talvepäevi. Selleks korraldatakse pisikene suusakool ja soetatakse varjupaikadele sada suusapaari – suusad, kepid, sidemed ja saapad, et igas vanuses lapsed saaksid talvel suusapaari alla.

"Detsembris korraldab SEB Heategevusfond vabatahtlike abiga juba neljandat aastat Piparkoogirallit, mille käigus külastatakse laste varjupaikasid. Sel aastal oleme ringsõiduga külas käinud juba pärnakatel ja tartlastel, Tallinnas Mustamäe väikelaste, Kopli ja Lilleküla varjupaigas ning Ida-Virumaal küpsetatud koos Kiikla ja Harjumaal Haiba Lastekodu väikeste ja suurtega. 2. jaanuaril ootab ees Piparkoogiralli finaalüritus Narvas ja Sillamäel, mille eesmärgiks teha põlled jahuseks, suu magusaks, varjupaiga maja piparkoogilõhnaseks ning laste meeled rõõmsaks," rääkis Lumi.

Tema sõnul toetab SEB Heategevusfondi kaudu varjupaiku ja kingib seal viibivatele lastele positiivseid emotsioone juba 6200 inimest. "Meie fondil on omasuguste hulgas suurim arv regulaarseid eraisikutest annetajaid. MTÜ SEB Heategevusfond on tänaseks sõlminud püsivad koostöölepingud üheksa laste varjupaigaga: Tallinna Lastekodu Laste Varjupaik ja Väikelaste Varjupaik, Tallinna Laste Turvakeskus, Pereabikeskus Pärnus, Narva Laste Varjupaik, Sillamäel asuv Laste Hoolekande Asutus “Lootus” ning Haiba Lastekodu ja Kiikla Lastekodu varjupaiga teenust osutav maja ning Tartu Laste Turvakodu."

Heategevusele kulutatavast summast rääkides ütles Lumi, et see oleneb kindlasti annetaja pere võimalustest. "Meie fondi toetajate seas on neid, kes teevad annetuse summas viis krooni ning ka eraisikuid, kellel on võimalus ühekordse annetusena toetada kuni tuhande krooniga. Iga annetatud kroon abivajaja toetuseks on kulda väärt. Keskmine annetussumma jääb vahemikku 15-25 krooni." Lumi sõnul on annetuste tendents sarnane eelmise aastaga ning suuri muutusi pole toimunud.

"Lapse arengus on tähtis koht stabiilsusel – meie püsivate toetajate abil on varjupaiga lastel võimalus tunda end võrdväärsena tavalises peres kasvavate eakaaslastega – mitte ainult jõulude ajal, vaid kogu aasta," lausus panga fondi juht.

Allikas: Äripäev

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv