Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

SEB nõustas vanemateta noori rahaasjades

Seitsmesed Uudised, TV3

SEB Heategevusfond tuli appi vanemateta noortele ja andis nõu, kuidas hoiduda valede otsuste tegemise eest rahaasjade korraldamisel.

SEB panga eraisikute suuna arendusjuht Triin Messimas tõdes, et kui tavalises perekonnas üles kasvanud noor jääb hätta, siis ta saab loota ema-isa abile, siis lastekodude noortel selline tugi puudub.

Ka noored ise on koolitusega rahul ja peavad seda vajalikuks.

Allikas: Seitsmesed Uudised, TV3

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv