Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

SEB heategevusfondi stipendiumi sai üks läänlane

laanlane.ee

Sügiseses õppestipendiumi voorus esitas MTÜ SEB Heategevusfondile oma taotluse 81 noort inimest, kellest üks stipendiaat olid Läänemaalt, teatas fondi projektijuht Merike Villard.

Rahalist abi taotleti õppemaksu tasumiseks, õppevahendi soetamiseks, lastehoiu maksu tasumiseks (noore ema stipendium). Stipendiumit on võimalik kasutada ka igapäevaseks toimetulekuks. Ligikaudu pooled stipendiaadid on esmakordsed toetuse taotlejad. 2015. aastal annab heategevusfond välja õppestipendiume 50 000 euro ulatuses.

MTÜ SEB Heategevusfond on sel aastal kokku väljastanud 150 õppestipendiumi noortele, kel puudub tavapere tugi ehk nad elavad asenduskodus või sugulaste eestkostel ja hooldusperedes. Stipendium võimaldab neil valmistuda iseseisvaks eluks, mis riskiperede lastele on tavaliselt suureks väljakutseks.

SEB Heategevusfondi projektijuhi Merike Villardi sõnul jagab fond 2015. aastal õppestipendiume kogusummas 50 000 eurot. „Sageli piirdub asendushooldusel viibivate noorte eelarveplaneerimine vaid kaheksa- kuni kümne-eurose taskurahaga kuus. Kui tavaperede lapsed saavad iseseisvaks järk-järgult ja nad saavad õppida oma vigadest, siis riigi eestkostel olevatele noortele tuleb täiskasvanuks saamine kindlal kuupäeval, mil nad saavad täisealiseks või lõpetavad kooli, misjärel on nad finantsiliselt omapead. Valmistamaks noori ette iseseisvaks eluks, annab fond kaks korda aastas välja õppestipendiume, mis võimaldab noortel majanduslikult turvalisemalt koolis õppida ning saada kogemus, kuidas võimalikult eesmärgipäraselt oma sissetulekut kasutada,“ selgitas ta.

Sel pühapäeval osalesid õppestipendiumi saajad karjääripäeval, kus oma unistuste päriseluks elamise teekonnast said noored kuulda näitlejatelt Märt ja Priit Piusilt. Rahatarkust jagas Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse liige Triin Messimas ja karjääriplaneerimise nõu andis Creative Unioni personalijuht Annika Räim. Kuidas suhted oma tee leidmist toetavad, sellest aitasid aru saada Triin Siiner, Mari Lipp ja Priit Ahte Luguteatrist. Mida tähendab targalt Internetis liiklemine, selgitas Tallinna Ülikooli doktorant, “Targalt Internetis” töögrupi liige Birgy Lorenz.

Allikas: laanlane.ee
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv