Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

SEB Heategevusfond on taas käivitanud jõulusoovide puu

"Terevisioon", ETV

Nagu varasematelgi aastatel on SEB Heategevusfond taas käivitanud jõulusoovide puu, kus erinevate asenduskodude lapsed on oma soovidest teada andnud.

Allikas "Terevisioon", ETV

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv