Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

SEB heategevusfond jagas õpihimulistele 26 000 eurot

Helme-Tõrva Elu

Alates sellest sügisest toetab SEB heategevusfond neid vanemliku hooleta noori, kes õpivad ametit kutseõppeasutuses või omandavad kraadi kõrgkoolis.

Esimesel korral taotles stipendiumi 84 noort, kes on kasvanud üles asendus- või turvakodus, olnud eestkostel või hooldusel peres. 38 noore taotlus rahuldati. Keskmine toetuse suurus on 600 eurot. Stipendiumitaotlejad õpivad üle Eesti väga erinevates koolides: Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, samuti Eesti Maaülikoolis ja Mereakadeemias. Õpilasi on ka kutseõppeasutustest Lääne- ja Ida-Virumaalt, Valga-, Põlva- ja Järvamaalt ning Tartust ja Tallinnast.

Fondi toetuse abil ei pea nii mõnigi noor oma elluastumistoetust maksma ära esimeseks õppemaksuks ja saab käsutada seda raha igapäevasteks kulutusteks. Näiteks saab üks õmblejaks õppiv neiu osta endale õppetööks vajaliku õmblusmasina ja mitme tudengi arvutimure on nüüd murtud.

Lisaks ei pea paar-kolm vanemliku hooleta noort enam öötööga endale kooli kõrvalt hädavajalikku elamisraha teenima ja saavad keskenduda õpingutele.

Soomes Sibeliuse akadeemias laulmist õppiv tütarlaps saab fondi toetuse abil välja osta noodid, et neid tulevikus muusikaõpetajana käsutada. Õppestipendium annab kõigile, kes toetust said, võrreldes tavaperedes kasvanud noortega võrdsemad võimalused, sest oma vanemate toest on nad ilmajäänud.

SEB heategevusfond korraldas kõigile toetust taotlenud noortele tunnustatud koolitaja Tiina Saare juhitud karjääripäeva, kus jagati näpunäiteid selle kohta, kuidas leida õige amet ja enda andeid maksimaalselt realiseerida.

Järgmine õppestipendiumi taotlemise võimalus on 2012. aasta jaanuaris.

SEB heategevusfond kogub annetusi ja teostab aasta ringi mitmesuguseid projekte turvakodudes viibivate laste toetuseks, koordineerib kasuperede nõustamist ja alates käesoleva aasta sügisest annab välja stipendiume.

Allikas: Helme-Tõrva Elu

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv