Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

SEB Heategevusfond jagas õpihimulistele 26 000 eurot

Vooremaa

Alates sellest sügisest toetab SEB Heategevusfond neid vanemliku hooleta noori, kes õpivad ametit kutseõppeasutuses või omandavad kraadi kõrgkoolis.

Esimeses, novembris lõppenud voorus taotles stipendiumi 84 noort, kes on kasvanud üles asenduskodus või turvakodus, olnud eestkostel või hooldusel peres. 38 noore taotlus ka rahuldati. Keskmiseks toetuse suuruseks on 600 eurot. Stipendiumitaotlejad õpivad erinevates Eesti kõrgkoolides, Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, samuti Maaülikoolis ja Mereakadeemias, samuti Lääne- ja Ida-Virumaal, Valgamaal, Põlvamaal, Järvamaal ning Tartu ja Tallinna kutseõppeasutustes.

Tänu SEB Heategevusfondi toetusele ei pea nii mõnigi noor oma elluastumistoetust ära maksma esimeseks õppemaksuks, vaid saab seda raha kasutada igapäevasteks kulutusteks. Üks õmblejaks õppiv neiu saab aga endale osta õppetööks vajaliku õmblusmasina ja mitmel tudengil lahenes arvutimure.

Lisaks ei pea paar kolm vanemliku hooleta noort enam öötööga endale kooli kõrvalt hädavajalikku elamisraha teenima ja saavad keskenduda õpingutele. Soomes Sibeliuse akadeemias laulmist õppiv tütarlaps saab fondi toetuse abil välja osta noodid, et neid tulevikus muusikaõpetajana kasutada. Õppestipendium annab kõigile, kes toetust said, võrreldes tavaperedes kasvanud noortega võrdsemad võimalused, sest oma vanemate toest on nad ilma jäänud.

SEB Heategevusfond korraldas kõigile toetust taotlenud noortele tunnustatud koolitaja Tiina Saare poolt juhitud karjääripäeva, kus jagati näpunäiteid selle kohta, kuidas leida õige amet ja enda andeid maksimaalselt realiseerida.

Uus stipendiumi taotlemise voor avatakse jaanuaris ja selle kohta leiab informatsiooni meie kodulehelt www.heategevusfond.ee/stipendium. Seal on üleval nii stipendiumi statuut kui ka vajalike dokumentide loetelu.

Kindlasti paneme enne uut vooru sinna üles ka juhise, kuidas koostada head motivatsioonikirja, sest just motivatsioonikiri on kõige olulisem, mida taotluste läbivaatamisel arvestame. Noor peab oskama põhjendada, miks tal seda stipendiumi tarvis on ja kuidas ta kavatseb seda kasutada. Ning neile, kes esimesel korral mingil põhjusel stipendiumita jäävad, olgu öeldud, et alati tasub uuesti proovida.

SEB Heategevusfond kogub annetusi ja teostab aasta ringi mitmesuguseid projekte turvakodudes viibivate laste toetuseks, koordineerib kasuperede nõustamist ja alates käesoleva aasta sügisest annab välja ka stipendiume.

Kati Käpp

Allikas: Vooremaa

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv