Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

SEB Heategevusfond jagab õppestipendiume

reporter.ee

Lapsed, kes kasvavad vana-vanemate hoole all või asendushooldusel ning õpivad täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis, saavad neljandat aastat järjest sel õppeaastal käia koolis SEB Heategevusfondi toel. Fond annab välja õppestipendiumi, mille suuruseks on käesoleval aastal 50 000 eurot.

Allikas: Kanal2, reporter.ee

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv