Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

SEB Heategevusfond aitab noortel töötust ennetada

www.rongu.ee

MTÜ SEB Heategevusfond annab käesoleval kevadel 61 õppestipendiumit noortele, kellel puudub tavapere tugi. Stipendiaatide hulgas on nii asenduskodus kui sugulaste eestkostel või hooldusperedes elavaid noori, kes alustavad või jätkavad oma õpinguid kutseõppes või ülikoolis. Lisaks toetab fond stipendiumiga noori emasid ja isasid, et hea hariduse toel tulevikus tööturul paremaid valikuid teha, mis aitab ennetada alla vaesuspiiri langemist.

Pühapäeval, 28. veebruaril, osalevad õppestipendiaadid karjääripäeval, kus Töötukassa karjääriinfo spetsialistid Aet Trei ja Irina Tšigir räägivad erinevatest mõjuteguritest sisenemisel tööturule. Karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelmaa jagab oma aastatepikkust kogemust ja uut vaadet motivatsioonikirja koostamisele. SEB Elu- ja Pensionikindlustuse müügi- ja turundusvaldkonna juht Triin Messimas annab noortele oskuse rahalised võimalused targalt isiklikku eelarvesse sobitada ning näitleja ja lavastaja Andres Dvinjaninov võimaldab noortel kogeda, kuidas end läbi suhtlemise kuulajale mõjuvamaks ja kuuldavamaks teha. Päeva lõpetavad Rahvusvahelise Jalgpalliliidu ehk FIFA ametliku litsentsiga jalgpalli peakohtunik Reelika Turi ja abikohtunik Triinu Laos, kes räägivad oma teekonnast unistuse teostumiseni.

SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard selgitab: „Tuginedes 2015. aasta Statistikaameti andmetele, ei tööta ega õpi Eestis enam kui 29 000 noort 15 – 29-aastaste vanuserühmast. Karjääripäev ja õppestipendiumi programm on üks võimalus noorte töötuse ennetustegevuseks. Hea haridus annab turvalisema tunde tulevikku sisenemiseks, mis aitab vähendada noorte alla vaesuspiiri langemisest. Kui tavaperede lapsed saavad iseseisvaks järk-järgult ja saavad õppida oma vigadest, siis riigi eestkostel olevatel noortel tugivõrgustik puudub ning täiskasvanuks tuleb saada päevapealt, mis eeldab iseseisvat hakkamasaamist.“

Valmistades noori ette tööeluks, on Töötukassa karjääriinfo spetsialisti Aet Trei sõnul oluline aidata neil näha laiemat vaadet tulevikku. „Kiire infotehnoloogia arengu ajastul ei saa mööda vaadata digitaalse jalajälje mõjust tööotsingutele. Tulevikus võib hea hariduse kõrval aina rohkem mõju avaldada sotsiaalvõrgustikus väljaöeldud arvamused,“ lisas Aet Trei.

Rahalist abi taotleti õppemaksu tasumiseks, õppevahendi soetamiseks, lastehoiu maksu tasumiseks (noore ema ja isa stipendium). Stipendiumit on võimalik kasutada ka igapäevaseks toimetulekuks. 2016. aastal annab heategevusfond välja õppestipendiume 50 000 euro ulatuses.

Allikas: www.rongu.ee

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv