Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

SEB Eesti Ühispanga Heategevusfondi head teod

Postimees


SEB Eesti Ühispank ja SEB Ühispanga Elukindlustus asutasid 2005. aastal mittetulundusühingu SEB Eesti Ühispanga Heategevusfond, mille eesmärk on aidata vanemliku hoolitsuseta lapsi. Fondi tegevjuht Triin Lumi tutvustas oma tegevust lähemalt.

Kuidas tekib raha fondi?
Mullu 14. detsembril allkirjastasime Ühispangaga koostöömemorandumi, mille alusel toetab pank järgneva 10 aasta jooksul heategevusfondi 20 miljoni krooniga.

Kaks korda aastas korraldame kampaaniaid, mille käigus kutsume üles kõiki inimesi annetama raha vanemliku hoolitsuseta laste toetuseks. Tänaseks on heategevuse toetamiseks sõlminud püsikorralduslepingu juba ligi 3600 heasoovijat.

Lisaks korraldame aastaringselt väiksemamahulisi toetusaktsioone koos heade koostööpartneritega. Näiteks antakse SEB Ühispanga ja Tallink Grupi ühisel kliendiüritusel kogutud raha varjupaikade lastele suvevaheaja reiside korraldamiseks (sõit loomaaeda, veekeskusesse, mere äärde jms). Ühispanga töötajate stiilipeo raames tegime üleskutse võtta vabal valikul kaasa eesti- või venekeelne muinasjuturaamat ning kokku kogusime pisut üle 550 raamatu, mille kinkisime Tallinna, Pärnu, Sillamäe, Tudulinna ja Narva varjupaikade lastele.

SEB Balti Korvpalliliiga raames läbiviidav projekt „Kolmikefekt“ on kogu hooaja kestev kampaania, kus iga mängija poolt tehtud kolmepunktivise on väärt kaks eurot ning hooaja lõpuks teenitud raha kasutame lastele sportimisvahendite ostmiseks.

Millistel kaalutlustel olete valinud toetamiseks just selle sektori - vanemliku hoolitsuseta lapsed?
ÜRO Lapse Õiguste Konvensiooni põhialustes on kirjas, et kõikidel lastel on ühesugused õigused. Näeme oma igapäevases elus, et see ei ole alati nii ning tajusime, et tegemist on Eesti valupunktiga, mis vajab meie tähelepanu. Lapsed on ebaõiglases olukorras - nad pole oma ebaõnnes ise süüdi. Kui oma kodu ei paku lapsele normaalset kasvukeskkonda, siis mul on hea meel, kui Heategevusfondi tööga saame pisutki aidata kaasa varjupaigas viibivate laste eakohasele arengule ja toimetulekule tulevases elus.

Milline on olnud senine töö, mis on olnud kõige suuremad saavutused?
Minu meelest ongi üks tähelepanuväärsemaid arenguid see, et raha panustamise kõrval on panga töötajad kuni juhtkonnani välja olnud valmis investeerima oma aega, kompetentsi, tähelepanu lastega suhtlemisse – olgu selleks fondi investeeringute alane nõu andmine, raamatute kogumine, ühine piparkookide küpsetamine, jäähoki võistlustel käimine või muud tegevused.

Teiseks on heameel, et partnerid on meid hästi vastu võtnud – nii on osutunud võimalikuks mullu detsembris rahakogumise kampaania üheskoos Rimi Eesti Foodiga ning kõik teised toimunud ja toimuvad ühisprojektid. SEB Eesti Ühispanga Heategevusfond on sõlminud koostöölepingu Tallinnas, Koplis asuva Tallinna Lastekodu Laste Varjupaigaga. Eelmise aasta detsembris andsime üle sümboolse tšeki väärtuses 250 000 krooni, millega fond toetab varjupaiga erinevaid projekte. Tänaseks on lapsed käinud mitmel ekskursioonil, kinos, loomaaias ja bowlingut mängimas, varjupaigas on tehtud remonti, ostetud mööblit ning probleemsemaid lapsi käib nõustamas psühholoog.

Millistel printsiipidel te valisite koostööpartnereid ja rahastatavaid tegevusi?
Meil on paigas mõned selged kriteeriumid. Esiteks, me pakume abi ühiskonna kõige haavatavamale ja nõrgemale grupile – lastele. Teiseks, meie eesmärgiks on toetada Eestis asuvaid laste varjupaikasid ning igal aastal sõlmida leping 2-3 uue varjupaigaga. Kolmandaks, toetame neid lastega seotud tegevusi, mis aitavad kaasa laste ealisele arengule, nende toimetulekuks tulevases elus.

Info nendele kriteeriumitele vastavatest projektidest on alati teretulnud, kuid lepingupartnereid valides viime siiski eelnevalt läbi põhjaliku taustauuringu. Alati oleme arvestanud ka valdkonnas töötavate spetsialistide ettepanekute ja soovitustega.

Koostööpartnereid valime reaalse abi vajaduse alusel ning põhikriteeriumiks on lastele suunatus, senine aus ja hea töö.

Väga oluliseks peame aruandluse läbipaistvust ja selgust, sest peame oma kohustuseks toetajatele tagasiside andmist, kuidas ja mis eesmärgil on annetusraha kasutatud.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv