Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Riik toetab 72 000 euroga lapsendamisega seotud nõustamisteenuseid

Delfi

Eesti riik hakkab finantseerima teenuseid, mis aitavad lapsendamist toetavat nõustamisteenuseid kättesaadavamaks muuta.

Alates käesoleva aasta 1. jaanuarist kuni 2015. aasta lõpuni osutab ja arendab teenuseid MTÜ Oma Pere.

Riik teotab teenuseid 72 000 euroga. MTÜ Oma Pere on alates 2008. aastast pakkunud koostöös SEB Heategevusfondiga lapsendamise toetamiseks grupinõustamise, psühholoogilise nõustamise ja internetinõustamise teenuseid.

Koos sotsiaalministeeriumiga selgiti välja lapsendamisega seotud sotsiaalsete ja psühholoogiliste tugiteenuste vajadus Eesti peredes. Sellele tuginedes on välja töötatud grupinõustamine, grupisupervisioon, telefoninõustamine, psühholoogiline nõustamine, mentoriteenus, internetinõustamine ja pereuuring.

Sotsiaalminister Taavi Rõivase sõnul on Eesti pered üha enam valmis võtma perre oma kodust ilma jäänud lapsi. "Oleme asenduskodudes loonud võimalikult peresarnased tingimused, ent oma peret ei suuda ka kõige mugavamad hooned asendada," ütles minister. "Pered, kes on oma kodu uksed avanud ning kasvatavad oma kodust ilma jäänud lapsi, vajavad kindlasti tuge ja julgustust. Koostöös MTÜga Oma Pere saamegi senisest enam peredele vajalikku nõu ja abi pakkuda," lisas Rõivas.

MTÜ Oma Pere juhi Sigrid Petofferi sõnul oli teenuste arendamise eesmärgiks tagada peredele igakülgne ettevalmistus, et nad tuleksid toime ka kooliealiste ning erivajadustega lastega. Arvestades asjaolu, et enne lapsendamist sõlmib osa peresed perekonnas hooldamise lepingu või on eestkostjad, siis on teenused suunatud kõigile kasuvanematele.

Petofferi sõnul pole lapse jaoks vahet, kas ta kasvab perekonnas armastuse ja hoole keskel lepingu või kohtu otsuse alusel. "Oluline, et ta kasvab turvalises perekonnas, mis on saanud põhjaliku ettevalmistuse ja igakülgset tuge lapse kasvatamisel," lisas ta.

MTÜ Oma Pere töötab aktiivselt selle nimel, et kõik lapsendamisega seotud nõustamisteenused muutuksid võrdselt kättesaadavaks ka venekeelsele elanikkonnale. Kuigi valdav enamus teenuseid on suunatud täiskasvanutele, siis osade teenuste, näiteks telefoni- ja grupinõustamise, sihtgrupiks on ka lapsed.

Alates tänasest pakub MTÜ Oma Pere telefoninõustamist peredele, kus kasvav laps on lapsendatud, eestkostel või perekonnas hooldamisel. Abivajajal on võimalus helistada igal teisipäeval ajavahemikus 14–22 telefonil 5689 0150.

Allikas: Delfi

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv