Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Riik hakkab toetama lapsendamisega seotud nõustamisteenuseid

Neljas

Lapsendamine on üks võimalus aidata vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud last. Riik asub teenuseid finantseerima, et tõhustada lapsendamist toetavat tugivõrgustikku ja nõustamisteenuste kättesaadavust.

Alates käesoleva aasta 1. jaanuarist kuni 2015. aasta lõpuni osutab ja arendab teenuseid MTÜ Oma Pere. Sealjuures toetab riik teenuseid 72 000 euroga. MTÜ Oma Pere on alates 2008. aastast pakkunud koostöös SEB Heategevusfondiga lapsendamise toetamiseks grupinõustamise, psühholoogilise nõustamise ja internetinõustamise teenuseid. Koos Sotsiaalministeeriumiga on välja selgitatud täiendav lapsendamisega seotud sotsiaalsete ja psühholoogiliste tugiteenuste vajadus Eesti peredes. Sellele tuginedes on välja töötatud varasemaga võrreldes tõhusam teenuste kogum, milleks on grupinõustamine, grupisupervisioon, telefoninõustamine, psühholoogiline nõustamine, mentoriteenus, internetinõustamine ja pereuuring.

Sotsiaalminister Taavi Rõivase sõnul on Eesti pered üha enam valmis võtma perre oma kodust ilma jäänud lapsi. „Oleme asenduskodudes loonud võimalikult peresarnased tingimused, ent oma peret ei suuda ka kõige mugavamad hooned asendada,“ ütles minister. „Pered, kes on oma kodu uksed avanud ning kasvatavad oma kodust ilma jäänud lapsi, vajavad kindlasti tuge ja julgustust. Koostöös MTÜga Oma Pere saamegi senisest enam peredele vajalikku nõu ja abi pakkuda,“ lisas Rõivas.

MTÜ Oma Pere juhi Sigrid Petofferi sõnul oli teenuste arendamise eesmärgiks tagada peredele igakülgne ettevalmistus, et nad tuleksid toime ka kooliealiste ning erivajadustega lastega. Arvestades asjaolu, et enne lapsendamist sõlmivad osad pered perekonnas hooldamise lepingu või on eestkostjad, siis on teenused suunatud kõigile kasuvanematele. Petofferi sõnul pole lapse jaoks vahet, kas ta kasvab perekonnas armastuse ja hoole keskel lepingu või kohtu otsuse alusel. „Oluline, et ta kasvab turvalises perekonnas, mis on saanud põhjaliku ettevalmistuse ja igakülgset tuge lapse kasvatamisel,“ lisas ta.

MTÜ Oma Pere töötab aktiivselt selle nimel, et kõik lapsendamisega seotud nõustamisteenused muutuksid võrdselt kättesaadavaks ka venekeelsele elanikkonnale. Kuigi valdav enamus teenuseid on suunatud täiskasvanutele, siis osade teenuste, näiteks telefoni- ja grupinõustamise, sihtgrupiks on ka lapsed.

Alates tänasest pakub MTÜ Oma Pere telefoninõustamist peredele, kus kasvav laps on lapsendatud, eestkostel või perekonnas hooldamisel. Abivajajal on võimalus helistada igal teisipäeval ajavahemikus 14–22 telefonil 5689 0150. Info kõigi teenuste kohta on kättesaadav kodulehel: www.omapere.ee.

Allikas: Neljas
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv