Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Pea iga viies töötaja on töökohal kogenud vägivalda

Bioneer

Uuringud näitavad (Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur), et 5-20% Euroopa töötajatest on töökohal kogenud vägivalda ja ahistamist. Pärnus Rannahotelli konverentsikeskuses on käimas kahepäevane üle-eestiline laste asendus- ja turvakodude töötajate koolitus „Toimetulek agressiivse käitumisega“.

SEB Heategevusfondi tegevjuhi Triin Lumi ütlust mööda on väga oluline toetada asenduskodudes töötavate inimeste enesearengut, et neil oleks rohkem teadmisi sellest, kuidas olla lapsele toeks tema kriisihetkel – et neid paremini mõista ja aidata ning väheoluline pole ka töötajate enesekaitse, kui teenusel viibiva noore käitumine võib olla ohtlik: „Suurimaid väljakutseid on lapsed, kes kasutavad oma haigetsaamise, viha ja agressiivsusega toimetulekuks meetodeid, mis teisi või neid endid kahjustavad,” rääkis Lumi.

Kursus tutvustab lähenemisviise ja annab osalejatele oskused väljakutsuvates – ähvardused, agressioon, vägivald - olukordades efektiivselt ja professionaalselt sekkuda. Fookus on olukordadel, kus lapse ja nooruki käitumine võib olla enesele ja teistele ohtlik.

Airiin Demir, kliiniline lastepsühholoog ja verge-koolitaja: „Vägivallaga kooselu ei tohiks kuuluda meist kellegi igapäeva, probleem tuleb tõstatada ja sellega tuleb tegeleda. Asendushoolduse süsteemis töötavate inimeste jagatud lugudest selgub, et agressiivsusega toimetulek on nende töö lahutamatu osa. Verge metoodika baaskoolitus annab osalejatele oskused, kuidas inimväärselt ja turvaliselt sekkuda füüsilist agressiooni sisaldavatesse olukordadesse: laste omavahelised kaklused, vara lõhkumine, enesevigastamine, ähvardamine, füüsilised rünnakud jmt.“

Koolitajad Airiin Demir ja Martin Kallavus on sertifitseeritud verge metoodika treenerid. Airiin on kliiniline lastepsühholoog, kes on pikaaegselt töötanud tõsiste käitumishäiretega noortega. Martin on lõpetamas õpinguid õigusteaduses ning ta on verge metoodika peatreener Eestis.

Verge metoodika on Eestisse jõudnud Norrast, kus seda on efektiivselt 20 aastat kasutatud eelkõige sotsiaal-, haridus- ja tervishoiu valdkonnas. Sõna“verge“ tähendab hoolima ja kaitsma ning fookuses on nii kliendi kui ka töötaja turvalisus vägivalla ennetamisel kui ka sekkumisel.


Allikas Bioneer
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv