Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Õpihimulistele 26 000 eurot

Laiendasime sel sügisel oma tegevusvaldkonda ning fond toetab nüüd ka neid vanemliku hooleta noori, kes õpivad ametit kutseõppeasutuses või omandavad kraadi kõrgkoolis.

Esimesel korral taotles stipendiumi 84 noort, kes on kasvanud üles asenduskodus või turvakodus, olnud eestkostel või hooldusel peres. 38 noore taotlus rahuldati. Keskmiseks toetuse suuruseks on 600 eurot. Stipendiumitaotlejad õpivad üle Eesti väga erinevates koolides: Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, samuti Maaülikoolis ja Mereakadeemias. Aga on õpilasi erinevatest kutseõppeasutustest Lääne- ja Ida-Virumaalt, Valgamaalt, Põlvamaalt, Järvamaalt ning Tartust, Tallinnast.

Fondi toetuse abil ei pea nii mõnigi noor oma elluastumistoetust maksma ära esimeseks õppemaksuks ja saab kasutada seda raha igapäevasteks kulutusteks. Näiteks saab üks õmblejaks õppiv neiu osta endale õppetööks vajaliku õmblusmasina ja mitme tudengi arvutimure on nüüd murtud. Lisaks ei pea paar kolm vanemliku hooleta noort enam öötööga endale koolikõrvalt hädavajalikku elamisraha teenima ja saavad keskenduda õpingutele. Soomes Sibeliuse akadeemias laulmist õppiv tütarlaps saab fondi toetuse abil välja osta noodid, et neid tulevikus muusikaõpetajana kasutada. Õppestipendium annab kõigile, kes toetust said, võrreldes tavaperedes kasvanud noortega võrdsemad võimalused. 

SEB Heategevusfond korraldas kõigile toetust taotlenud noortele tunnustatud koolitaja Tiina Saare poolt juhitud karjääripäeva, kus jagati näpunäiteid selle kohta, kuidas leida õige amet ja enda andeid maksimaalselt realiseerida.

Järgmine õppestipendiumi taotlemise võimalus on 2012. aasta jaanuaris.

Kati Käpp

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.