Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Omakasupüüdmatu märkamine toob tunnustuse

valgamaalane.ee

Taas saab tunnustada neid, kes omakasupüüdmatult märganud abivajajaid. Mullu pälvis puudega koolivenna märkamise eest tunnustuse Keeni kooli õpilane Jaagup Hinn.

«Head teod ei ole osa normist, head teod on norm. Kui kõik natuke rohkem märkaksime – oma lapsi, lähedasi, naabrilast, kolleegi –, poleks üldse vaja eraldi üritust selliste inimeste tunnustamiseks,» ütles SEB heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi.

Tunnustusauhinnale «Lastega ja lastele» võib esitada nii häid inimesi kui organisatsioone, ametiasutusi, vabaühendusi või ettevõtteid. Ettepanekuid võivad teha nii eraisikud kui organisatsioonid.

MTÜ Oma Pere tegevjuhi Sigrid Petofferi sõnul on auhind mõeldud neile, kelle tegevus toonud kaasa häid muutusi laste elus. «Selline muutus võib olla arusaamisele jõudmine, et lapsendatud lapsel on õigus teada oma päritolu, või ühe kooli õpilaste silmatorkavalt paremad teadmised loodushoiust, mistõttu on nad ise muutuste loojad,» selgitas ta.

Nii avaldab Petofferi sõnul lastele suurt mõju hästi kirjutatud aabits, millest saab alguse paljude mudilaste lugemisoskus. Ta tõi näiteks mulluse elutöö auhinna saanud Leelo Tungla, kelle looming ja tegevus on mõjutanud tuhandeid lapsi.

Koolivennale appi – enesestki mõista

Mullu, kui heategijatele auhindu esimest korda üle anti, pälvis tunnustuse «Lapse suur tegu» Keeni kooli õpilane Jaagup Hinn.

Jaagup sai auhinna liikumispuudega koolivenna Daanieli igapäevase abistamise eest. Noormees tassis väikest ratastoolipoissi iga päev koolimaja esimeselt korruselt teisele, sest teisiti Daaniel oma ratastooliga sinna ei pääsenud. Tunnustuse saamisel jäi Jaagup ise väga tagasihoidlikuks ning arvas, et asi tuli lihtsalt ära teha. Ta ei leidnud, et oleks millegi erilisega hakkama saanud.

Poisi kandidatuuri esitas tunnustamiseks kool õpetaja Tiina Kuke eestvõttel, kes arvas, et Jaagupi tegu on märk hoolivusest. «Jaagup on meil tubli ja töökas poiss, kuid väga tagasihoidlik. Ta märkas, et jäin ühel hommikul Daanieliga hätta. Tuli appi, ilma et oleksin pidanud teda kutsuma. Edasi läks kõik enesestmõistetavalt ja igal hommikul ootas ta meid koolimaja trepi juures,» rääkis õpetaja Kukk. Jaagupi tegu leidiski äramärkimist üleriigiliselt.

Hoolivusest jääb paraku puudu

Keeni kooli direktori Diana Sarapuu sõnul peaks taoline tegu olema tavaline käitumisnorm, kuid paraku see nii ei ole. «Väikeses koolis on kõik abivalmid, kuid Jaagupi käitumine oli rohkem kui lihtsalt märkamine. Seepärast kool teda teistele eeskujuks tõigi. Esile tulebki tõsta neid, kes hoolivad ja märkavad.»

Õppeaasta alguses sai Keeni kool kohaliku kogukonna, ettevõtjate ja eraisikutest toetajate toel ja eestvõttel trepironija, mille abil saab Daaniel nüüd koolimaja korruste vahel hõlpsamini liikuda.

Eelmisel aastal esitati tunnustuse saamiseks 105 taotlust. Mullu esmakordselt välja antud tunnustusauhinna «Lastega ja lastele» algatasid seitse laste heaolu väärtustavat organisatsiooni: MTÜ Lastekaitse Liit, Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, SA Dharma, MTÜ Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond ja õiguskantsleri kantselei. Tunnustust jagatakse kuues kategoorias: lapse suur tegu, aasta pere, aasta tegu, muutuste looja, elutöö tunnustus ja laste lemmik.

Tunnustusauhinnale «Lastega ja lastele» saab kandidaate esitada 1. maini. Selleks tuleb täita vastav vorm õiguskantsleri kodulehel. Laureaadid kuulutatakse välja 1. juunil tunnustusüritusel õiguskantsleri kantseleis.

Infoboks:

MULLUSED TUNNUSTATUD
• Lapse suur tegu – Jaagup Hinn
• Aasta pere – perekond Mikk
• Aasta tegu – Liilia Mänd
• Muutuste looja – Maire Riis
• Elutööpreemia – Leelo Tungal
• Laste ja noorte lemmik – lugemiskoer Susi ja tema perenaine Maarja Tali.

Allikas: www.valgamaalane.ee

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv