Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Noortele emadele antakse võimalus kool lõpetada

Tarbija 24

SEB heategevusfond hakkab välja andma stipendiumi noorelt emaks saanud naistele, kes soovivad oma katkenud kooliteed jätkata.

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased naised, kes on saanud emaks enne 19. eluaastat ja kes soovivad nüüd alustada või jätkata oma haridusteed põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

SEB heategevusfondi projektijuht Kati Käpp ütles, et idee selline stipendium tekkis asendus- ja turvakodude lastele abi pakkudes, kellele on juba kolm aastat õppestipendiume jagatud. «Kogesime, et keeruline on neil noortel, kes saavad lapsevanemaks teismelise eas ja kel on lapse sünniga seonduvalt õpingud pooleli jäänud. Noore ema stipendiumiga astume sammukese edasi ennetustegevuses, et toetada neid noori, kes soovivad ühendada lapsekasvatamist õpingutega, aga toetav tugiring pigem puudub ja on oma murega üksi,» märkis Käpp.

Sageli on noorel emal jäänud lõpetamata põhikool või gümnaasium. «Õpingute jätkamise puhul on keeruliseks ülesandeks õpingute ja lapsehoiu ühendamine, sest last ju kooli kaasa võtta ei saa. Väikese lapse emana haridusteed jätkates on raske ka õpingute kõrvalt töötamine,» kirjeldas Käpp emade peamisi probleeme.

Seepärast seda stipendiumi taotleda peale õppemaksu hüvitamise ka lastehoiu teenuse eest tasumiseks, igakuise isemajandamisraha saamiseks ning õppevahendite soetamiseks. Ühel inimesel on võimalik taotleda õppemaksu tasumiseks stipendiumi kuni 640 eurot, sama palju õppevahendite jaoks, igakuiseks toimetulekutoetuseks kuni 100 eurot kuus ning lapsehoiu raha kuni 150 eurot kuus.

Sel aastal annab fond välja kokku 15 000 eurot. «Esimesel aastal oleme planeerinud jagada stipendiumi 20-25 noorele. Iga taotluse puhul võtab komisjon arvesse konkreetse noore motivatsiooni ja taotleja vajaduse ning määrab stipendiumi sellest lähtuvalt,» selgitas Käpp.

Stipendiume jagatakse kaks korda aastas, kevadsemestri taotluse esitamisetähtaeg on 14. veebruar.

Käpp ütles, et stipendiumi vastu huvi tundnud juba mitmed noored emad, aga ühendust on võtnud ka õpetajad, koolijuhid, tugiisikud.

Allikas: Tarbija 24

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv