Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Noortele emadele antakse võimalus jätkata katkenud koolitee

Neljas

MTÜ SEB Heategevusfond annab välja stipendiumi noorelt emaks saanud naistele, kes soovivad oma katkenud kooliteed jätkata.

„Noore ema stipendiumi idee tekkis asendus- ja turvakodude lastele abi pakkudes, kellele oleme juba kolm aastat õppestipendiume jaganud. Kogesime, et keeruline on neil noortel, kes saavad lapsevanemaks teismelise eas ja kel on lapse sünniga seonduvalt õpingud pooleli jäänud. Noore ema stipendiumiga astume sammukese edasi ennetustegevuses, et toetada neid noori, kes soovivad ühendada lapsekasvatamist õpingutega, aga toetav tugiring pigem puudub,“ ütles SEB heategevusfondi projektijuht Kati Käpp

Noorte emade toetamisega tegelev MTÜ Caritas juhatuse liige Heidi Rätsep ütleb, et noored emad nimetavad ise kõige suuremaks mureks majanduslikke raskusi. „Sageli on noorel emal jäänud lõpetamata põhikool või gümnaasium. Noort ema tuleb toetada emadusega kohanemisel ja beebi eest hoolitsemisel. Õpingute jätkamise puhul on keeruliseks ülesandeks õpingute ja lapsehoiu ühendamine, sest last ju kooli kaasa võtta ei saa. Väikese lapse emana haridusteed jätkates on raske ka õpingute kõrvalt töötamine. Küsimus on, kuhu ta paneb oma lasteaiakohta mitteomava 1,5 aastase pisikese lapse ajaks, kui ta ise tööl on? Seetõttu on väga oluline, et noor ema saaks oma õpinguid jätkata, et kindlustada endale enam valikuvõimalusi,“ lisas Rätsep.

Noore ema stipendiumi saab taotleda lisaks õppemaksu hüvitamisele ka lastehoiu teenuse eest tasumiseks, igakuise isemajandamisraha saamiseks ning õppevahendite soetamiseks. Ühel inimesel on võimalik taotleda õppemaksu tasumiseks stipendiumi kuni 640 eurot, sama palju õppevahendite jaoks, igakuiseks toimetulekutoetuseks kuni 100 eurot kuus ning lapsehoiu raha kuni 150 eurot kuus. Stipendiumi saavad taotleda ka vanemliku hooleta noored, kes õpivad kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Sel aastal on stipendiumifondi suurus kokku 50 000 eurot.

Kõigil stipendiumi taotlenud noortel on pühapäeval, 3. märtsil võimalus osaleda SEB Heategevusfondi stipendiumipäeval, et koguda teadmisi isikliku eelarve koostamise ja küsida personaalset nõu motivatsioonikirja koostamise kohta. Samuti räägitakse internetis peituvatest võimalustest ja ohtudest. Oma õpikogemust jagab lavastaja Jaanus Rohumaa.

Allikas: Neljas

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv