Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Noored vajavad elluastumiseks stipendiumi

Koit

SEB Heategevusfond andis juba neljandat aastat stipendiume vanemliku hoolitsuseta noortele. Tegemist on õppestipendiumiga, et noored saaksid jätkata oma kooliteed. Stipendiumifondi suurus on 2014. aastal 50 000 eurot ja kevadsemestril sai stipendiumi 50 noort.


«Asenduskodudes kasvavatel noortel on küll toit laual ja katus pea köhal, kuid puudub piisav taskuraha, millega õppida näiteks iseseisvalt majandama või tasuda õpingute eest. Asenduskodu teenuselt lahkudes tuleb noortel suurema üleminekuta alustada iseseisvat elu ning neil puudub toetav tugiring, kelle käest nõu küsida, kuidas toime tulla.

SEB Heategevusfondi abiga on suur hulk noori saanud jätkata oma õpinguid kutseõppeasutuses või ülikoolis. Parem haridus suurendab tõenäosust, et noor saab oma eluga ise hakkama ega jää sõltuma sotsiaalabist,» ütles SEB Heategevusfondi projektijuht Kati Käpp.

Allikas Koit

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv