Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Esmaabikoolitus lastele

25.03.2008

2008. aasta märtsis korraldas SEB Heategevusfond koostöös Tallinna Kiirabi koolituskeskusega kõigis oma partner-varjupaikades (Tallinnas, Tartus, Narvas, Sillamäel ja Pärnus) esmaabikoolituse lastele. Koolitusel õpiti, kuidas kutsuda ja anda abi, kui on juhtunud õnnetus: lastele näidati elustamisvõtteid, räägiti, mida teha verejooksude ja põletuste korral; kuidas käituda siis, kui keegi tõmbab võõrkeha hingamisteedesse, kukub kõrgelt vms. Kõik lapsed proovisid ka ise elustamisvõtteid ning õppisid haava siduma.

Peale selle tutvuti kiirabiautoga: lapsed said teada, miks sõidab kiirabi vahel vilkurite ja sireeniga, milline varustus autos on ning kuidas seda kasutatakse. Kõige vahvam oli kindlasti laste jaoks kiirabiautoga sõita – ükski ei jätnud seda võimalust kasutamata, väga vahva oli ju ise vilkureid sisse lülitada. Lapsed olid eriti õhevil ja uhked, kui igaüks sai pärast koolitust ka tunnistuse, mis kinnitab tema oskust esmaabi anda.

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.