Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Koolitus varjupaiga töötajatele

15.11.2007

Koostöös Perekeskusega Sina ja Mina korraldas heategevusfond varjupaiga kasvatajatele ja sotsiaaltöötajatele neljapäevase koolituse “Suhted minu ümber ja minu sees”. Koolituse eesmärgiks oli võimaldada tööolukorras paremini mõista ja mõjutada lapsi ning luua koostööks soodne pinnas. Komplekteeriti kaks kursust – Põhja-Eesti ja Ida-Virumaa koolitusgrupp. Kokku läbis koolituse 30 varjupaiga töötajat. Töömeetoditena kasutati lühiloenguid, arutelusid, grupitööd ja praktilisi harjutusi ning rollimänge.
Sotsiaalsete toimetulekuoskuste koolitus andis tõhusad töövahendid kasvatajatele. Kursusel õpitu (kontaktioskus, enesekehtestamise oskus, vastupanuga toimetulek, konfliktide lahendamise oskus jms) võimaldab märgata laste probleeme ja sekkuda võimalikult varakult. Koolitus rõhutas (füüsilise) karistuse negatiivseid tagajärgi ja ebaefektiivsust ning andis sellele toimivad alternatiivid. Muutustega kasvatajate käitumismustrites on võimalikud ka muutused laste toimetulekus ja käitumises – tõuseb laste enesehinnang ja loovus ning paraneb nende käitumine ja vastutustunne.
Koolitusel osalenute motiveeritus õppida oli suur ning kaasa tehti üliinnukalt. Koolituse lõppedes tõdesid osalejad rõõmuga, et nad on kasvataja rollis muutunud tolerantsemaks ja sallivamaks, õppides aktiivelt kasvandikke kuulama ja aitama neil probleeme lahendada.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.