Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Pressiteade: SEB - tänavalaste „maaletooja”

Pressiteade

Tallinna Laste Turvakeskuse, UNICEF Eesti Rahvuskomitee ja Lastekaitse Liidu ühisavaldus:

Tallinna Laste Turvakeskus, UNICEF Eesti Rahvuskomitee ja Lastekaitse Liit taunivad SEB Eesti Ühispanga kampaania sõnumit „Aita tänavalast!” „Meie eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu eksitavale loosungile, mida SEB Eesti Ühispank kasutab oma korraldatavas kampaanias koostöös Rimiga, milles kutsutakse inimesi annetama tänavalaste toetuseks kümme krooni” ütles Tallinna Laste Turvakeskuse juhataja Erki Korp. „Tuginedes oma igapäevatööle Tallinna vanima turvakodu juhina, väidan, et Eestis ei ole aastal 2006 tänavalapsi ja seega on tegemist eksitava reklaamiga” lisas Korp.

„Kui Eesti ajakirjanikud on viimasel ajal olnud üha enam korrektsed lastega seonduvate sensitiivsete teemade puhul, siis kahjuks mitmed mainekujundusfirmad kasutavad tõeliselt sovetlikke vahendeid ja väljendeid. Nii on näiteks keegi „ekspert” teatanud, et Eestis on mitutuhat tänavalast ja SEB on selle kontrollimata paisanud oma reklaamikampaaniasse. Umbes kümme aastat tagasi ühe niisuguse „eksperdi” poolt tehtud avaldus, et Eestis on 3000 laps-prostituuti, ringleb veel tänini üle kogu maailma ja paljude riikide esindajad on küsinud minult ikka ja jälle, et kuidas teil seal Eestis nüüd need asjad laste prostitutsiooniga on... Kogu Euroopa Liidus on kasutusel mõiste „vanemliku hoolitsuseta laps”, sest tänavalapse tähendus on hoopis midagi muud ja seda kasutatakse hoopis teises kontekstis. Seesugune räige manipuleerimine inimeste kaastunde mõjutamiseks, kui juba alaealistele klassikuuluvuse sildi kleepimine, on alandav nii neile lastele endile, sotsiaaltöötajatele, kui kogu Eesti Vabariigile” kommenteeris ÜRO Lastefond UNICEF esindaja Eestis Toomas Palu ja lisas „Ka hea teo ja õilsa eesmärgi puhul on mõttekas eelnevalt konsulteerida ikka oma eriala asjatundjatega. Pangad ju ometi kasutavad finantsküsimustes ilmtingimata rahanduseksperte. Jõulueelne kiirustamine ja ükskõiksus ei tohiks seoses lastega olla vabanduseks... „

Tallinnas on viimase kuue aasta jooksul läbi Linnavalitsuse Partnerlusprogrammi „Riskilaps” pööratud väga palju tähelepanu riskilaste aitamisele ning erinevate keskuste ja lastekaitseteenuste arendamisele ning lastekaitsetöötajate arvu suurendamisele. Tänu sellele on kadunud olukord, kus tänavatel on lapsed, kellel puudub kodu või eestkostja. Homme 14.detsembril tähistab Tallinna Linnavalitsuse Partnerlusprogramm oma kuuendat aastapäeva koostööpartnerite koosviibimise ning abilinnapea vastuvõtuga.

„Oluline on eelkõige elanikkonna teadlikkuse tõstmine lastega seotud küsimustes. Edu laste aitamisel sõltub eelkõige sellest, millised on spetsialistide teadmised ja oskused ning teistele võimalikele aitajatele jagatav informatsioon” ütles Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm. „Lastekaitse Liidu ülesanne ja kohustus on teavitada ühiskonda õigetest faktidest ja põhimõtetest. Kahjuks sõnumüleskutse „Aita tänavalast!” seda ei ole.” lisas Tamm.

UNICEF (United Nations Children’s Fund) asutati 1946. aastal ÜRO hädaabifondina ning ajutisest missioonist sai 1953. aastal ÜRO iseseisev allasutus ja tänaseks on UNICEFil maailma erinevates paikades üle 160 esinduse. Tänagi reageerib UNICEF operatiivselt kriisi- ja hädaolukordadele, 60 aastat kogemusi on laiendanud fondi tegevust laste vajaduste kaitselt ka laste õiguste ja arengu toetamisele ning sellekohase rahvusvahelise koostöö edendamisele. UNICEF lähtub oma töös Lapse õiguste konventsioonist ja toetab eesti rahvuslikke lastekaitseprogramme.

Lastekaitse Liit on 1988.aastal taasloodud valitsusväline juriidiliste isikute katusorganisatsioon, mis oma tegevuses seisab laste õiguste, huvide ja heaolu tagamise eest Eestis. Tallinna Laste Turvakeskus on Tallinna vanim turvakodu, mis loodi 1993. aastal ja ühendab hetkel Paldiski maantee 51 ja Nõmme tee 99 asuvaid keskusi, kokku 46 varjupaiga kohaga.

Lisainformatsioon:
Erki Korp
Tallinna Laste Turvakeskus
www.lasteturva.ee
50 96799 

Toomas Palu
UNICEF Eesti Rahvuskomitee
www.unicef.ee
50 13169 

Alar Tamm
Lastekaitse Liit
www.lastekaitseliit.ee
50 86656

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv