Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Eestis pole tänavalapsi

Eesti Päevaleht

Olen juba üle kuue aasta olnud Tallinna laste turvakeskuse juhataja. Tallinna laste turvakeskus on Tallinna vanim turvakodu, mille loomisest möödus käesoleva aasta oktoobris kolmteist aastat.

Selle aja jooksul on meie juurest abi saanud üle 2100 lapse. Lisaks põhitööle koordineerin Tallinna linnavalitsuse partnerlusprogrammi Riskilaps, millel saab 14. detsembril täis juba kuus tegevusaastat.

Loen lehest reklaami ja saan teada, et Eestis on 2006. aastal tänavalapsi! Meie andmetel ei ole Eestis ühtegi tänavalast.

Tänavalapse definitsioon leidub minu ja kahe kaasautori poolt 1999. aastal välja antud raamatus “Lapsed, kes kõnnivad omapäi… Võimalusi tööks vanemliku hoolitsuseta lastega” ja on kokkuvõtvalt järgmine. Tänavalapsed on alla 18-aastased, kes elavad tänaval. Neil puudub kodu, kuid nad ei ela ka hoolekandeasutuses ja nende sotsiaalsed suhted on tänaval, neil on täiskasvanutega vähe kontakte või puuduvad need hoopis.

Lisaks turvakodu juhtimisele olen teinud Tallinnas 2000. ja 2001. aastal tänavatööd ning olukord, mis oli siis ja nüüd, on tõesti erinev. Meenutan, et siis oli Tallinnas tänavalapsi, kuid 2006. aastal enam mitte.

Mis varjupaigad?
Pabernukuga reklaam ütleb: osta Rimi kauplustest kümnekroonine postkaart, millega toetad tänavalapsi. KOGUTUD RAHA LÄHEB LASTE VARJUPAIKADELE. Millistele, ei selgu kahjuks ei reklaamist ega ka SEB Eesti Ühispanga kodulehelt. Mulle tundub see kummaline, sest mina, kes ma olen Eesti suurima turvakodu ehk laste varjupaiga juhataja, ei tea sellest kampaaniast midagi. Mul ei ole kahju, et seda tehakse. Kahju on lihtsalt sellest, et lapsi tembeldatakse tänavalasteks, mida nad ei ole. Olen alati öelnud, et kui räägite 2006. aastal Eestis tänavalapsest, siis tooge seda tänavalast mulle näha. Seni ei ole ma õnneks käesoleval aastal ühtegi tänavalast näinud.

Tallinna laste turvakeskus on linnaeelarveline asutus, kuid ka meie juures elavad vanemliku hoolitsuseta lapsed vajavad täiendavat toetust. Sedagi saab teha delikaatselt ning lapsi märgistamata – luues ja hoides oma koostööpartneritega kontakte aasta ringi, tänades neid ning andes täpselt aru, milleks me nende toetust kasutame.

Mina ei aita tänavalapsi, sest neid Eestis ei ole. Mina ei osta Rimis müüdavat kümnekroonist kaarti, sest ma ei tea, kas see raha läheb Eesti laste varjupaikadele.

Tänan Sind väga, et lugesid seda lugu. Tänan Sind veel kord, kui tunned huvi, kuidas Sa saaksid riskilapsi päriselt aidata. Tänan, kui kirjutad erkikorp@hot.ee.

Erki Korp

Tallinna laste turvakeskuse juhataja, Tallinna ülikooli sotsiaaltöö doktorant 

Allikas: Eesti Päevaleht

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv