Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Heategevusfond toetab Pärnu pereabikeskust

Linnaleht

Eile sõlmis Pärnu pereabikeskus koostööleppe MTÜ SEB Eesti Ühispanga Heategevusfondiga, fond toetab varjupaiga projekte 250 000 krooniga.

Toetussummade abil aitab heategevusfond korraldada huvi- ja vabaajategevusi. Juba suve algul ehitatakse pereabikeskuse õue mänguväljak ja alates sügisest käivitatakse varjupaigas olevatele lastele kohapealsed loovteraapia rühmad, mis peaksid suurendama laste sotsiaalseid oskusi ja aitama tundma õppida iseennast ja oma tundeid.

Pereabikeskuse juhataja Irene Peterson (vasakul) rõõmustab koos heategevusfondi tegevjuhi Triin Lumega laste vaba aja parema sisustamise võimaluste üle.

“Mänguväljaku idee oli meil juba kolm aastat tagasi siia majja kolides,” ütles pereabikeskuse juhataja Irene Peterson. “Saime lastele mõnusad ruumid, aga majast väljaspool polnud midagi teha. Samuti ootasime väga lastele loovteraapiat, mida kasutavad oma töös linnas asuva pereabikeskuse psühholoogiateenistuse kaks psühholoogi. Kunsti-, voolimis- ja liivateraapiad on just laste probleemide lahendamisel väga positiivset tagasisidet andnud.”

Projekti kolmanda osana on pereabikeskuse lastel lihtsam teatreid ja muuseume külastada. Ette tahetakse võtta käik näiteks Tallinna loomaaeda ja KuMusse, edaspidi Helsingi “Heureka” keskusesse. Petersoni sõnade järgi kutsutakse pikematele sõitudele alati kaasa lapsed, kes pereabikeskuses varem elanud, see laseb nende eluoluga kursis olla ja tunnustada noori, kellel õppimine hästi läinud.

“Meil on teisigi sõpru ja pikaajalisi toetajaid,” ütles pereabikeskuse juhataja. “Iga eelarveväline summa annab meile uue võimaluse korraldada lastele midagi uut ja huvitavat.”

MTÜ SEB Eesti Ühispanga Heategevusfond asutati 2005. aasta detsembris, heategevusprojektide, kampaaniate ja püsiannetajate abiga on toetatud paljusid vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsi.

“Varjupaiga etapp on lapse elus enamasti seotud kriisiolukorraga,” rääkis heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi. “Me ei saa küll raskesse olukorda sattunud lastele asendada kõige tähtsamat – kodu ja peret –, kuid veidi lisatuge saab siiski anda.” Fond on sõlminud koostöölepingud peale Pärnu veel Tallinna lastekodu lastevarjupaigaga Koplis, edasi kavatsetakse otsida sõpru Ida-Virumaalt ja Lõuna-Eestist.

Allikas: Pärnu Postimees

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv