Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Pressiteade: SEB Heategevusfond kogus laste varjupaikade toetuseks üle poole miljoni krooni

Postimees

Juuni- ja juulikuus SEB Eesti Ühispanga Heategevusfondi poolt koostöös Rimi Eesti Food’iga läbiviidud kampaania „Igal lapsel on õigus tunda rõõmu!“ käigus koguti heategevuseks 509 000 krooni. Lisaks on panga kliendid heategevuse toetuseks sõlminud ligi 4 000 püsikorralduslepingut.

“SEB Eesti Ühispanga Heategevusfondi eesmärk on koostöös sotsiaalasutustega parandada vanemliku hoolitsusteta jäänud laste olukorda ning pakkuda neile võrdseid võimalusi kasvamiseks ja arenemiseks. Seega kõik selle kampaaniaga kogutud raha läheb Eestis tegutsevate laste varjupaikade ja turvakodude ning nendes peatuvate abivajajate olukorra parandamiseks,” sõnas Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi. “Praegu on meil konkreetsed toetuslepped Tallinna Lastekodu Laste Varjupaiga, Pärnus asuva Pereabikeskuse, Sillamäel asuva Laste Hoolekandeasutusega Lootus ja Narva Laste Varjupaigaga. Tulevikuplaanis on sõlmida koostöölepped ka Lõuna-Eestis paiknevate lastele mõeldud varjupaikadega.”

Täna avati Pärnus Pereabikeskuse õuel uus laste mänguväljak, mis on üks osa 15. mail SEB Eesti Ühispanga Heategevusfondi ja Pereabikeskuse vahel sõlmitud koostööleppe teostamisest. Selle kohaselt toetab Heategevusfond Pereabikeskuses laste huvi- ja vabaajaga seotud tegevusi kokku 250 000 krooniga. Toetuse abil käivitatakse sügisel varjupaigas ka loovteraapia rühm, mille eesmärgiks on varjupaigas viibivate laste sotsiaalsete oskuste parandamine ning iseenda ja oma tunnete tundmaõppimine.

Juunis ja juulis toimunud kampaania käigus sai annetusi teha SEB Eesti Ühispanga kontorites või kanda sobiv rahasumma SEB Ühispanga Heategevusfondi arvelduskontole. Samuti sai kampaania käigus juunis ja juulis osta kõigist Rimi kauplustest 25-krooniseid spetsiaalseid kaarte, millega sai valmistada rõõmu korraga nii enda lapsele kui varjupaigas peatuvate laste abistamiseks.

Detsembrist 2006 kuni jaanuarini 2007 toimunud kampaania raames „Aita tänavalapsi!“ kogus Heategevusfond koostöös Rimi Eesti Food’iga üle 453 000 krooni.
Tänu varasemate kampaaniate raames fondi toetanud annetajatele on remonditud Tallinna Lastekodu Laste Varjupaika ja ostetud sinna mööblit. Varjupaikadele on soetatud ka sportimisvahendeid ning Tallinna, Pärnu, Sillamäe ja Narva varjupaikade lapsed on saanud käia mitmel ekskursioonil, kinos, loomaaias, huvipargis ja teatris.

“Lapsed, kes elavad pikemat aega varjupaigas, kus on heale kodule sarnased tingimused, omandavad suurema enesekindluse ja tasakaalu,” selgitas Triin Lumi toetuste otsest mõju. “Kui lastel on võimalik suhelda oma klassi- ja koolikaaslastega samal tasemel, näiteks rääkida oma puhkepäevamuljetest, sõitudest linnast välja ja muust nähtust-kogetust, siis ei tunne nad end enam teistsuguste ja paljudest asjadest ilma jäetutena. Need lapsed on samuti osa meie tulevikust. Nagu kõigi noorte, siis ka nende avaram silmaring, positiivsed kogemused ja parem enesehinnang aitavad kaasa kurjuse, pettumuse ja agressiivsuse vähenemisele meie ühiskonnas.”

SEB Eesti Ühispanga Heategevusfondi asutasid 2005.aastal SEB Eesti Ühispank ja SEB Ühispanga Elukindlustus vanemliku hoolitsuseta jäänud laste aitamiseks. SEB Eesti Ühispank kavatseb järgneva 10 aasta jooksul annetada fondile kokku 20 miljonit krooni, et fondi abil toetada vanemliku hoolitsuseta jäänud laste arengut ja toimetulekut tulevases elus.

Lisainformatsioon:
Triin Lumi
MTÜ SEB Eesti Ühispanga Heategevusfond tegevjuht
51 67 369
Saada kiri >>
www.seb.ee/heategevusfond

Allikas: Postimees

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv