Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Varjupaiga lapsed lustivad tuttuuel mänguväljakul

Pärnu Postimees

Täna avati pidulikult Pärnu pereabikeskuse hoovis laste mänguväljak, mis rajati MTÜ SEB Ühispanga Heategevusfondi abiga.

“Meil oli mänguplatsi mõte kohe, kui Kiige tänava majja kolisime,” rääkis Pärnu pereabikeskuse juhataja Irene Peterson. “Hakkasime juba projektegi kirjutama, kui fondi tegevjuht Triin Lumi helistas ja rääkis nende plaanist meile abiks olla.” 

MTÜ SEB Ühispanga Heategevusfond toetab Pärnu pereabikeskust aastas 250 000 krooniga, mis on mõeldud laste vaba aja sisustamiseks. Osa sellest rahast läkski turvaaladega piiratud mänguplatside loomiseks, ülejäänu eest võimaldatakse lastele ekskursioone ja vabaajaüritusi, näiteks käidi pereabikeskuse kasvandikega Vembu-Tembumaal ja Tallinna loomaaias.

“Et fondi tegevus on pikaajaline, mitte ühekordne projekt, toetame varjupaika ka edaspidi,” kinnitas heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi.

MTÜ SEB Ühispanga Heategevusfond loodi 2005. aasta lõpus vanemliku hoolitsuseta laste toetamiseks.

Allikas: Pärnu Postimees

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv