Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Heategevuse ja sponsorluse piir hägune

Äripäev

Heategevus sarnaneb aina enam sponsorlusega, mis on mõlemale poolele majanduslikult kasulik äritehing.

Ehkki heategevuseks on erinevaid võimalusi, eelistavad Eesti ettevõtted selliseid, mille abil jõutakse masside ette, kirjutas Äripäev. 

Suhtekorraldusfirma Hill & Knowlton Eesti juhataja Daniel Vaariku sõnul arvatakse nii Eestis kui ka mujal maailmas väga tihti, et heategevusega peab oma logo näitama. "Aga heategevusele logondust peale surudes võib saaja hea tunde ära rikkuda," hoiatas Vaarik.

Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni dotsent Triin Vihalemm midagi eriskummalist heategevuse turundusvankri ette rakendamises ei näe. "Heategevuse lihtsam vorm on ühekordsed sotsiaalsed kampaaniad, kus on ka turunduslik osa väga nähtav," rääkis ta. "Kõige vaieldavam on, kui piimaliit kutsuks üles piima jooma. Siin on kommertshuvi väga selgelt näha," tõi ta näite.

EMT avalike suhete juht Kaja Pino heategevust ja sponsorlust vastanda ei taha, aga tõdeb, et enamik firmade heategevuskampaaniaid pole heategevus selle klassikalisel kujul, kus toetatakse kedagi, kuid ei räägita sellest.

Allikas: Kaisa Tahlfeld, Äripäev

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv