Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Mis saab lapsest, kes on saanud lapse?

Põlva Linna Teataja

MTÜ SEB Heategevusfond lõi sel kevadel spetsiaalse stipendiumiprojekti noortele emadele, kes on saanud lapsevanemaks teismelise eas ja kel on lapse sünniga seonduvalt õpingud pooleli jäänud. Noore ema stipendiumiga soovime toetada neid noori, kes soovivad ühendada lapsekasvatamist õpingutega, aga puudub pere toetav tugi.

Stipendiumi saab taotleda lisaks õppemaksu hüvitamisele ka lastehoiu teenuse eest tasumiseks, igakuise isemajandamisraha saamiseks või õppevahendite soetamiseks. Kui teate kedagi, kes võiks kandideerida noore ema või vanemliku hooleta noore stipendiumile, siis infot saab kodulehelt www.heategevusfond.ee ning küsimused saab saata e-kirja teel aadressile stipendium@heategevusfond.ee.

Kati Käpp
MTÜ SEB Heategevusfondi
projektijuht

Allikas: Põlva Linna Teataja

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv