Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Mis saab lapsest, kes saab lapse?

Meie Maa

Noore inimese elu saab seoses lapse saamisega paratamatult pea peale pööratud: paljudel noortel tuleb lapse saamisel kool pooleli jätta, sest kõigeks ei jätku aega, raha ja energiat. Ilma hariduseta pole aga noorel suuri väljavaateid, et võimaldada endale ja oma lapsele loodetud tulevikku.

Noore ema õlekõrreks otsides väljapääsu keerulisest olukorrast on toetav perekond või kaasa. Tugisüsteemi olemasolul on paljud noored suutnud lapse kõrvalt minna tagasi kooli ning saanud hariduse, mis pakub eneseteostust emale ja paremaid väljavaateid tema perele. Kuid paljudel noortel emadel puudub pere tugi ning nende aitamiseks lõi MTÜ SEB Heategevusfond sel kevadel spetsiaalse stipendiumiprojekti.

„Noore ema stipendiumi idee tekkis asendus- ja turvakodude lastele abi pakkudes, kellele oleme juba kolm aastat õppestipendiume jaganud. Kogesime, et keeruline on neil noortel, kes saavad lapsevanemaks teismelise eas ja kel on lapse sünniga seonduvalt õpingud pooleli jäänud. Noore ema stipendiumiga astume sammukese edasi ennetustegevuses, et toetada neid noori, kes soovivad ühendada lapsekasvatamist õpingutega, aga toetav tugiring pigem puudub," ütles SEB heategevusfondi projektijuht Kati Käpp.

Noorte emade toetamisega tegelev MTÜ Caritas juhatuse liige Heidi Rätsep ütleb, et noored emad nimetavad ise kõige suuremaks mureks majanduslikke raskusi. „Sageli on noorel emal jäänud lõpetamata põhikool või gümnaasium. Noort ema tuleb toetada emadusega kohanemisel ja beebi eest hoolitsemisel. Õpingute jätkamise puhul on keeruliseks ülesandeks õpingute ja lapsehoiu ühendamine, sest last ju kooli kaasa võtta ei saa. Väikese lapse emana haridusteed jätkates on raske ka õpingute kõrvalt töötamine. Küsimus on, kuhu ta paneb oma lasteaiakohta mitteomava 1,5-aastase pisikese lapse ajaks, kui ta ise tööl on? Seetõttu on väga oluline, et noor ema saaks oma õpinguid jätkata, et kindlustada endale enam valikuvõimalusi," lisas Rätsep.

Stipendiumi saab taotleda lisaks õppemaksu hüvitamisele ka lastehoiu teenuse eest tasumiseks, igakuise isemajandamisraha saamiseks või õppevahendite soetamiseks. Endiselt saavad stipendiumi taotleda kõik vanemliku hooleta noored, kes õpivad kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Sel aastal on stipendiumifondi suurus kokku 50 000 eurot ja järgmine stipendiumivoor algab augusti lõpus, kui on võimalik esitada taotlus sügissemestri õpinguteks.

Kevadsemestril saab SEB Heategevusfondilt igakuist stipendiumi noor naine, kes on üles kasvanud lastekodus ja on praeguseks kahe lapse ema. Tema kõrval on elukaaslane, kes on aga töövõimetu ja sõltub suuresti sotsiaaltoetustest. Noorest naisest saab kooli lõpetamise järel tervishoiu valdkonna töötaja, kuid õpingute kõrvalt ta tööl käia ei jõua. Igakuine isemajandamise raha on sellele perele suureks abiks, et pereemal õpingud pooleli ei jääks.

Kui teate kedagi, kes võiks kandideerida noore ema või vanemliku hooleta noore stipendiumile, siis infot saab kodulehelt www.heategevusfond.ee ning küsimused saab saata e-kirja teel aadressile stipendium@heategevusfond.ee.

Kati Käpp
MTÜ SEB Heategevusfondi projektijuht

Allikas: Meie Maa

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv