Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Meelis Kompus headest tegudest

SEB Heategevusfondi küsimustele headest tegudest vastas Meelis Kompus.


Mida Teie jaoks tähendab HEA TEGU?
Peaaegu sedasama mis heategu. Kas ei astu siin kõigepealt mängu puhas süda? Kindlasti ei ole see teene või vahetuskaup.

Kas Eestis on heategemine väärtustatud ja populaarne?
Heategijad ju sageli ei räägi üldse oma tegevusest. Ja me täname endale osutatud heategude eest reeglina mitte avalikult, vaid silmast silma. Usun, et kokkuvõttes teeme me head rohkem kui halba. Teisiti see vist ei saakski olla.

Miks on heategevust vaja? Ehk peaks kõik asjad olema riiklikult korraldatud?
Kõlab kulunult, aga kes on riik? Näidake, kus ta asub. Mille alusel me talle arve esitame?

Milline on Teie isiklik kokkupuude heategevusega?
See on üsna isiklik asi. Olen leidnud võimalikke abivajajaid mõningate isiklike kogemuste kaudu, mis muidugi ei tähenda, et ma abistamisega pidevalt tegeleksin. Abi ei pea alati olema rahaline. Näiteks esemed, mida ma enam ei vaja, on leidnud tee abivajajateni ja elavad oma elu rõõmsasti edasi koos nendega.

Kas parem on anda ja võtta või jagada ja saada?
Üks eesti rahvajutt räägib jõukast taluperenaisest, kellel käis alati palju külalisi. Tal jagus toitu nii enese kui ka võõra suu jaoks. Kui perenaine aga arvukad külalised eemale loitsis, jäid tema sahvrid ja viljaaidad ajapikku päris tühjaks. Nii see ongi, et mida rohkem jagad, seda enam ka tagasi saad. Mulle isiklikult on kõige rohkem antud ja jagatud head nõu.

Kas rasketel aegadel tehakse rohkem häid tegusid?
Kahtlen selles. Olles lugenud palju mälestusi näiteks sõjajärgsetest aegadest Eestis, tundub vahel, et inimesed pahatihti hoopis minetasid üksteise vastu kaastunde ja inimlikkuse. Raskest ajast sai hiljem vabandus oma tegudele või tegematajätmistele.

Kuidas väikesest heateost saab suur tegu?
Januse jaoks on ka väike lonksuke vett suur asi, kas pole?

Foto: ERR

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.