Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Maire Aunaste usub, et kõik inimesed tahavad olla märgatud

elu24.postimees.ee

Lapsed, kes kasvavad vanavanemate hoole all või asendushooldusel ning õpivad täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis, saavad neljandat aastat järjest sel õppeaastal käia koolis SEB Heategevusfondi toel. Fond annab välja õppestipendiumi, mille suuruseks on 2014. aastal 50 000 eurot.

Pühapäeval, 26. oktoobril toimus karjääripäev, kus 80 osalejale jagas rahatarkust Tšiili aukonsul ja Tallinna aasta õpetaja Henton Figueroa. Õppima õppimise töötoa viis läbi mälutreener Tauri Tallermaa ja karjääriplaneerimise nõu andis noortele õppejõud Karin Kuimet.

Eluvalikutest ja õpikarjäärist rääkis innustavalt Maire Aunaste, jagades oma õpikogemust: «Kui ma matemaatikast midagi aru ei saanud ja mitte kellelgi polnud aega minu jaoks, siis ma lõpuks lihtsalt kooli ei läinudki, tegin poppi, käisin kinos. Üheksanda klassi lõpus sain aru, et ma pean end ise päästma. Öeldi meile kõigile teie ja see andis tohutu õppimise tahtmise. Kõik inimesed tahavad, et neid märgataks ja ette näidata ka oma. Neid inimesi, kel midagi ette näidata poel, pole olemas!»

SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi tegi kokkuvõtte õppetoetuste taotlusest: «Taotlusi läbi vaadates jäi silma, et Eestis on palju väga eakaid, kes aitavad koolitada oma tublisid lapselapsi või lähisugulasi. 96-aastane vanaema on tugiisikuks lapselapsele, kes õpib Viljandis teatrikunsti ja 81-aastane vanatädi eestkostjaks poisile, kes õpib kolmandal kursusel IT erialal, 78-aastane vanaema on tugisambaks kolmele õele-vennale, kellest noorimad kaksikud astusid sel aastal alles ülikooli. Kas see on tegelikult neile eakohane vastutus ja ülesanne? SEB Heategevusfond aitab sel sügisel 68 noorel elukutse ja amet selgeks saada, toetades neid õppemaksu või õppevahendite eest tasumisel, samuti igakuise taskurahaga.»

Karjääripäeval osalesid noored, kes kasvavad eestkoste- või hooldusperes, turva- või asenduskodus, õpinguid jätkavad alaealised emad ning asendushooldusel kasvavad noored, kes plaanivad minna edasi õppima.

MTÜ SEB Heategevusfondile esitas seekord taotluse 77 noort inimest. Rahalist abi taotleti õppemaksu tasumiseks, õppevahendi soetamiseks, lastehoiu maksu tasumiseks (noore ema stipendium) ning stipendiumi on võimalik kasutada ka igapäevaseks toimetulekuks. Pea pooled stipendiaadid on esmakordsed toetuse taotlejad.

Allikas Elu24

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv