Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Linna sponsorid aitasid lastehaiglat ja loomaaeda

Pealinn

Lastehaiglale andsid sponsorid raha aparaatide ja ravimite ostuks, loomaaiale lumeleopardide ja ninasarviku jaoks ning filharmooniale kontsertide korraldamiseks.

Linn tunnustab 2015. aastal Tallinna linna asutusi toetanuid aasta, pikaajalise, kuld- või hõbesponsori tiitliga. Lastehaiglale annetasid sponsorid raha aparaatide, instrumentide ning ravimite ostmiseks, parimate töötajate premeerimiseks, reanimobiilile kütuse ostmiseks, mitmekesise toidu jaoks ja ürituste korraldamiseks. Pelgulinna sünnitusmaja toetati aparatuuri ostmisel. Linnateater sai tasuta lavastus- ja trükimaterjale ning maiust külastajatele pakkumiseks. Etendustele korraldati tasuta reklaami, toetati töötajate terviseüritusi ja aidati transpordikulusid katta. Loomaaia vaderid toetasid nelja amuuri leopardi ja teravmokk-ninasarvikut. Tallinna Filarmoonia ja Birgitta festival said aasta ringi raha kontsertide korraldamiseks.

Lastekodupered said tänu abile käia iga kuu teatris, liikluslinnakul või veekeskustes, raha läks ka laagrite korraldamiseks ja töötajate koolitamiseks, õpilasmalev sai toetust oma 50. aastapäeva tähistamiseks.

Aasta sponsor on keegi, kes annetab aasta jooksul kõige enam, pikaajaline sponsor see, kes on olnud viis aastat linna hõbe- või kuldsponsor, kuldsponsor inimene, kes annetab aasta jooksul 6400 eurot või enam, ning ühing, kes annetab 12800 eurot või enam. Hõbesponsor on inimene, kes annetab aasta jooksul 3200-6399 eurot või ühing, kes annetab aasta jooksul 6400-12 799 eurot. Aasta sponsoriks tunnistas linn Tatjana Blümenfeld, Märten Vaikmaa ja mittetulundusühingu SEB Heategevusfond.

Allikas: Pealinn 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv