Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Laste elukeskkond muutub turvalisemaks

Vooremaa

SEB Heategevusfond tuleb appi nendele asenduskodudele, kellele Päästeamet on teinud ettekirjutuse tuleohutusalaste nõuete täitmiseks ja toetab asutusi puuduste likvideerimiseks ligi 40 000 euroga, teatas fondi esindaja.

Nü Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaalkeskus kui MTÜ Vahtramäe Mäekodu Tartus saavad oma majadele vajalikud tuletõkkeuksed, samuti saab lahendatud Tilsi lastekodu probleem evakuatsioonipääsudega ning Kohtla-Järve lastekodusse rajatakse turvavalgustisüsteem.

Päästeamet on teinud ettekirjutuse veel Kiikla lastekodule ja Elva väikelastekodule, mille puudujäägid tuleohutuse osas projekti käigus likvideeritakse.

Asenduskodude tuleohutusalase projekti algatas MTÜ SEB Heategevusfond ning see saab teoks koostöös Päästeameti ja siseministeeriumiga.

Allikas: Vooremaa 

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv