Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Lapsed kohtusid õnnetustega liikluskeerises

Koit

Asendus- ja turvakodude lapsed üle Eesti sõitsid pühapäeval Võrumaal asuvasse liikluslinna, et mängulises liikluskeerises õppida omaenda vigadest. MTÜ SEB Heategevusfond tegevjuhi Triin Lumi edastusel oh' enam kui 180 osalejat 20 erinevast laste asendus- ja turvakodust: Tallinnast, Tartust, Ida-Virumaalt, Harjumaalt, Valgamaalt, Viljandimaalt jm.

Maanteeameti andmetel on viimase 12 kuu jooksul jalakäija või jalgratturina sattunud liiklusõnnetusse 78 kuni 14-aastast last. Aasta tagasi samal ajaperioodil oli selliste laste arv 107. Maanteeameti liiklusekspert Villu Vane rääkis, et igal sügisel näeme samade olukordade kordumist: lapsed ei ole liikluses vilunud ja võtavad vastu valesid otsuseid.

«Kõige paremini õpib alati vigadest, kuid liikluses võib saatuslikuks saada juba esimene eksimus. Seetõttu on äärmiselt oluline, et võimalikult paljud lapsed saaks ootamatuid olukordi ohutult läbi mängida ja harjutada liiklusväljakul, kus on võimalik vigadest õppida ja korduvalt proovida,» selgitas Vane.

Lapsed kohtusid õnnetustega liikluslinna mängulises liikluskeerises, kus viidi läbi harivaid koostegemisi, et kinnistada liiklusteadmisi. Räägiti liiklemise põhitõdedest: mida reguleerimata ülekäigurajal silmas peab pidama, milleks liiklusmärgid vajalikud on, turvavöö ja helkuri vajalikkusest, liiklusohutusvahendite olulisusest, mis on parema käe reegel jms.

Enne liiklusesse sukeldumist sai kinnistada teadmisi legendaarse liiklusennetustöö tegija Mare Arna käe all. Lõuna Prefektuuri esindajad aitasid lastel kohapealses liikluskeerises toime tulla, muu hulgas oli neil võimalus uudistada politseiautot. Meedikuga koos õpiti andma esmaabi. Uudistamiseks ja proovimiseks toodi köhale turvavöö-, peatoe- ja kaalustend, kus sai proovida turvavöö käsutamise vajalikkust.

Maanteeamet toetas ettevõtmist ka liikluskasvatusalaste õppematerjalidega. Iga laps sai kingiks helkuri ja peremajad harivaid liiklusmänge jmt.

Mittetulundusühingu SEB Heategevusfond eesmärk on toetada vanemliku hoolitsuseta jäänud laste arengut ja toimetulekut tulevases elus.

Liiklusliini asub Uue-Antslas

Liiklusliini asub Võru maakonnas Urvaste vallas Uue-Antslas. Tallinnast on sinna 250, Tartust 73, Otepäält 25 ning Võrust 29 kilomeetrit.

Kuna tervet ekspositsiooni ei köeta, siis on kliima sarnane Eesti kliimaga. Allikas:

www.liikluslinn.ee

Lastele oli korraldatud mitmeid harivaid koostegemlsi.

Allikas Koit

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv