Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Kutsutakse märkama ja tunnustama

Pärnu Postimees

Aprillikuu lõpuni saab esitada kandidaate auhinnale “Lastega ja lastele”, millega tunnustatakse ja tänatakse neid inimesi või organisatsioone, kes on uute algatuste või pikaajalise tegevusega kaasa aidanud laste heaolule.

“Lastega ja lastele“ tunnustusauhinna saajateks võib esitada häid inimesi, sh lapsi, organisatsioone, ametiasutusi, vabaühendusi, ettevõtteid. Ettepanekuid võivad teha nii eraisikud kui organisatsioonid.

MTÜ Oma Pere tegevjuhi Sigrid Petofferi sõnade järgi on see auhind mõeldud tunnustuseks neile, kelle tegevus on toonud kaasa positiivseid muutusi laste elus. Ta tõi näiteks luuletaja Leelo Tungla, kelle looming ja tegevus on mõjutanud tuhandeid lapsi.

SEBi heategevusfondi tegevjuhi Triin Lumi ütlust mööda kutsutakse selle üritusega inimesi üles märkama neid, kes on omakasupüüdmatult aidanud abivajajaid.

„Head teod ei ole osa normist, vaid on norm. Kui me kõik natuke rohkem märkaksime oma lapsi, lähedasi, naabrilast, kolleegi, poleks vajagi üritust selliste inimeste tunnustamiseks,“ ütles Lumi.

Seitse algatajat

Mullu esimest korda välja antud tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“ algatasid seitse laste heaolu väärtustavat organisatsiooni: lastekaitse liit, Eesti asenduskodu töötajate liit, sihtasutus Dharma, lasterikaste perede liit, MTÜ Oma Pere, SEBi heategevusfond ja õiguskantsleri kantselei.

Tunnustust jagatakse kuues kategoorias: lapse suur tegu, aasta pere, aasta tegu, muutuste looja, elutöö tunnustus ja laste lemmik.

Tunnustusauhinnale „Lastega ja lastele“ saab kandidaate esitata kuni 1. maini. Laureaadid kuulutatakse välja 1. juunil toimuval tunnustusüritusel õiguskantsleri kantseleis. Samast saab infot. Kandidaatide esitamise eel tasub tutvuda tunnustusauhinna statuudiga, kust võib leida kandidaatide kategooriate kirjeldused, seejärel täita taotlusvorm.

Mullu esitati sellele auhinnale üle saja kandidaadi. Enim pakuti neid muutuste looja kategoorias. Tunnustamiseks esitati näiteks vabaühendusi, kelle algatusel on ellu kutsutud üritusi, kus lapsed ja pered saavad koos tegutseda.

Auhinnale „Lastega ja lastele“ esitati ka asendusperesid ja tugiisikuid, kes on pakkunud hoolt ja tuge peale oma laste teistele. Esitatud kandidaatide seas leidus lastega töötajaid, kes tegutsevad laste huvides pühendunult ja laste usaldust saavutades.

Laste lemmiku valisid eelmisel aastal lastekaitse liidu noortekogusse ja lasteombudsmani nõuandvasse kogusse kuuluvad noored teistes kategooriates esitatud kandidaatide hulgast.

Mullune tiitel tuli Pärnumaale

Aasta teo tiitliga möödunud aastal pärjatud toona Lääne prefektuuri ennetusteenistuse vanema ametis Liilia Männi seadsid kandidaadiks tema kolleegid, Pärnu noorsoopolitseinikud, kes osalesid tunnustusauhinna üleandmisel. Nüüd Lääne prefektuuri ennetustegevuse koordineerijana töötava Liilia Männi eestvedamisel valmis 2013. aastal „Ohutusraamat koolilapse vanematele”, mis pälvis õiguskantsleri ja lasteombudsmani tunnustusauhinna „Lastega ja lastele” aasta teo tiitli.

Pärnumaalt esitati kandidaatideks mitu lasteaias, koolis ja raamatukogus töötavat tublit inimest, kes on osanud kaasata lapsi ja nende vanemaid ühistesse tegemistesse.
 

Allikas: www.parnupostimees.ee

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv