Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Kui kiiresti jõulukuusk maani maha põleb?

Kas aken tuleb lahti teha, kui leegid toas lahvatavad? Kas suitsu täis toas tuleb ronida võimalikult kõrgele või roomata maas? Need on küsimused seoses tulega, mille vastust peab kindlasti teadma enne, kui tuleõnnetus päriselt lahti on.


Käesoleva aasta esimestel kuudel jagavad Päästeameti spetsialistid kõigis 43-s Eestimaa asenduskodus tuleohutusteadmisi ja -oskusi. Projekti algatas SEB Heategevusfond ning see saab teoks koostöös Päästeameti ja Siseministeeriumiga.

Asenduskodudes elavad enamjaolt vanemliku hooleta lapsed peredest, kus puudub lapsevanema positiivne eeskuju. Ka kõige moodsamad turvalahendused on vaid pool teed tuleohutuse tagamisel ja seetõttu ongi oluline tõsta laste endi teadlikkust, et ohuolukordade tekkimist vältida.

Päästespetsialistid selgitavad jaanuaris-veebruaris ligi 1200 lapsele ning turva- ja asenduskodu töötajatele seda, kuidas tulekahju alguse saab ja areneb ning mida teha, kui tulekahju on juba puhkenud. Harjutatakse helistamist hädaabinumbril 112 ja tutvutakse esmaste tulekustutusvahenditega. Samuti vaadatakse üheskoos üle väljapääsude asukohad ja hoonest evakueerumise teekond. Päästjad õpetavad nii lastele kui ka täiskasvanutele tuleohutusmärkide tähendust ja teevad selgeks tulekustutusvahendite asukohad asendus- ja turvakodus.

Koolituse läbinud oskavad hinnata leegist, kuumusest ja suitsust tekkivat ohtlikku olukorda. Lisaks saavad kõik osalejad oskuse aidata ohtu sattunud inimesi nii, et oleks tagatud nende enda ohutus. Tuleohutuse raamatud, õppefilmid ja multikad ning värviraamatud-ülesannetevihikud on materjaliks, kust õpitut hiljem meelde tuletada.

Lisaks koolitusele toetab fond kuut asenduskodu kokku ligi 40 000 euroga, et Päästeameti ettekirjutused tuleohutusnõuete täitmiseks saaksid likvideeritud.

Nii Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaalkeskus kui ka MTÜ Vahtramäe Mäekodu Tartus saavad oma majadele vajalikud tuletõkkeuksed, samuti saab lahendatud Tilsi Lastekodu probleem evakuatsioonipääsudega ning Kohtla-Järve Lastekodusse rajatakse turvavalgustisüsteem. Päästeamet on teinud ettekirjutuse veel Kiikla Lastekodule ja Elva Väikelastekodule, mille puudujäägid tuleohutuse osas projekti käigus likvideeritakse.

SEB Heategevusfond teeb Päästeametiga asenduskodudes seda, mida peaks tegema igas Eestimaa kodus – vaatama üle vajalikud seadmed ja värskendama teadmisi, et ennetada traagilisi sündmusi.

Ja jõulukuusk põleb maani maha vähem kui minutiga.

Kati Käpp

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.